6.11.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 374/43


Žaloba podaná dne 31. srpna 2017 – Rubik's Brand v. EUIPO – Simba Toys (tvar kostky)

(Věc T-601/17)

(2017/C 374/65)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Rubik's Brand Ltd (Londýn, Spojené království) (zástupci: K. Szamosi a M. Borbás, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Simba Toys GmbH & Co. KG (Fürth, Německo)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitel sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Trojrozměrná ochranná známka Evropské unie (tvar kostky) – Ochranná známka Evropské unie č. 162 784

Řízení před EUIPO: Řízení o prohlášení neplatnosti

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 19. června 2017, ve věci R 452/2017-1

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO a Simba Toys GmbH & Co. KG náhradu nákladů řízení před odvolacím senátem a Tribunálem.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 207/2009;

Porušení čl. 65 odst. 6 nařízení č. 207/2009;

Porušení čl. 75 nařízení č. 207/2009;

Porušení čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009.