23.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 357/27


Tožba, vložena 5. septembra 2017 – Italija/Komisija

(Zadeva T-598/17)

(2017/C 357/36)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Republika Italija (zastopnika: G. Palmieri, agentka, in P. Pucciariello, avvocato dello Stato)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

v delu, ki je predmet te tožbe, razglasi za ničen Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/1144 z dne 26. junija 2017 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije, ki je bil vročen istega dne;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka se v utemeljitev tožbe sklicuje na edini tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 7(4) Uredbe Sveta (ES) št. 1258/1999 z dne 17. maja 1999 o financiranju skupne kmetijske politike (1), in člena 31 Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (2).

V okviru tega razloga se očita uporaba finančnih popravkov, izvedenih z izpodbijanim sklepom, ob upoštevanju nelogičnosti glede na pridobljene dokaze.

Poleg tega se izpodbija višina navedenih popravkov, saj je njihova dejanska določitev nesorazmerna in očitno nelogična, ker občutno presega morebitno škodo, ki bi lahko izhajala iz ravnanj, pripisanih italijanskim organom.


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 3, zvezek 25, str. 414.

(2)  UL 2005, L 209, str. 1.