23.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 357/27


Tužba podnesena 5. rujna 2017. – Italija protiv Komisije

(Predmet T-598/17)

(2017/C 357/36)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Talijanska Republika (zastupnici: G. Palmieri, agent, i P. Pucciariello, avvocato dello Stato)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi, u dijelu na koji se odnosi ova tužba, Provedbenu odluka Komisije (EU) 2017/1144 оd 26. lipnja 2017., priopćenu istog dana, o isključenju iz financiranja Europske unije određenih izdataka nastalih za države članice u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR);

naloži Komisiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U potporu svoje tužbe tužitelj ističe, kao jedini tužbeni razlog, povredu članka 7. stavka 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1258/1999 od 17. svibnja 1999. o financiranju zajedničke poljoprivredne politike (1) i članka 31. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1290/2005 od 21. lipnja 2005. o financiranju zajedničke poljoprivredne politike (2).

U okviru tog tužbenog razloga osporava se primjena financijskih ispravaka koje su izvršene pobijanom odlukom, imajući u vidu nelogičnosti u odnosu na prikupljene dokaze.

Osporava se osim toga visina istih ispravaka, s obzirom na to da je njihovo konkretno utvrđenje neproporcionalno i očito nelogično, jer znatno nadilazi potencijalnu štetu koja proizlazi iz radnji koje se stavljaju na teret talijanskim tijelima.


(1)  SL 1999., L 160, str. 103.

(2)  SL 2005., L 209, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 14., svezak 1., str. 44.)