30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/35


Tožba, vložena 30. avgusta 2017 – EIB/Sirija

(Zadeva T-591/17)

(2017/C 369/48)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska investicijska banka (zastopniki: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran in F. de Borja Oxangoiti Briones, agenti, D. Arts, odvetnik, in T. Cusworth, solicitor)

Tožena stranka: Sirska arabska republika

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj Siriji naloži:

plačilo vseh zneskov, dolgovanih Evropski investicijski banki v skladu s členi 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 in 9.02 Water Supply Deir Ez Zor Region Loan Agreement (kreditna pogodba Water Supply Deir Ez Zor Region), ki jih sestavljajo:

404 425,58 EUR, ki so dolgovani Evropski investicijski banki od 25. avgusta 2017 in vključujejo celotno glavnico, obresti in pogodbene zamudne obresti (obračunane od dneva zapadlosti do 25. avgusta 2017);

dodatne pogodbene zamudne obresti, obračunane do dneva plačila po letni obrestni meri 3,5 % (350 bazičnih točk);

vsi upoštevni davki, dajatve, pristojbine in profesionalni stroški, obračunani od dneva zapadlosti do dneva plačila, vključno s stroški tega postopka;

v vsakem primeru, plačilo zneskov, dolgovanih Evropski investicijski banki, za obroke, ki bodo zapadli po dnevu vložitve te tožbe in jih Sirija ne bo plačala, ki jih sestavljajo:

celotna glavnica in obresti za vsak obrok;

pogodbene zamudne obresti, obračunane od dneva zapadlosti posameznega obroka do dneva plačila s strani Sirije po letni obrestni meri 3,5 % (350 bazičnih točk);

plačilo vseh stroškov tega postopka na podlagi člena 134(1) Poslovnika.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja en razlog.

Prvi in edini tožbeni razlog se nanaša na to, da naj bi Sirija kršila svoje pogodbene obveznosti iz členov 3.01 in 4.01 Water Supply Deir Ez Zor Region Loan Agreement (kreditna pogodba Water Supply Deir Ez Zor Region) plačati obroke iz te pogodbe, ko so zapadli, in svoje obveznosti iz člena 3.02 Water Supply Deir Ez Zor Region Loan Agreement plačati zamudne obresti po letni obrestni meri, določeni v tem členu, za obrok, ki je zapadel, a ni bil plačan. Zato naj bi bila Sirija pogodbeno zavezana plačati vse zneske, dolgovane na podlagi členov 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 in 9.02 Water Supply Deir Ez Zor Region Loan Agreement.