30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/34


Tužba podnesena 30. kolovoza 2017. – EIB protiv Sirije

(Predmet T-590/17)

(2017/C 369/47)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Europska investicijska banka (zastupnici: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran i F. de Borja Oxangoiti Briones, agenti, D. Arts, lawyer i T. Cusworth, solicitor)

Tuženik: Sirijska Arapska Republika

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da naloži Siriji:

plaćanje svih iznosa koje mu duguje u skladu s člancima 3.01., 3.02., 4.01., 9.01. i 9.02. Water Supply Sweida Region Loan Agreementa, a koji se sastoje od:

726 942,81 eura, iznos koji mu duguje na dan 25. kolovoza 2017., odnosno cjelokupnu glavnicu, kamatu i ugovornu zateznu kamatu (obračunatu od datuma dospijeća do 25. kolovoza 2017.),

dodatne ugovorne zatezne kamate koja se određuje po godišnjoj stopi od 3,5 % (350 baznih bodova) do isplate,

svih primjenjivih poreza, pristojbi, naknada i profesionalnih troškova obračunanih od datuma dospijeća do isplate, uključujući troškove ovog postupka.

u svakom slučaju, plaćanje iznosa koji mu duguje za obroke koji će dospjeti nakon podnošenja ove tužbe i koje Sirija propusti platiti, a koji se sastoji od:

cjelokupne glavnice i kamate za svaki obrok,

ugovorne zatezne kamate koja se određuje po godišnjoj stopi od 3,5 % (350 baznih bodova), od datuma dospijeća svakog obroka dok Sirija ne izvrši plaćanje.

plaćanja svih troškova u vezi s ovim postupkom u skladu s člankom 134. stavkom 1. Poslovnika.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe jedan tužbeni razlog.

Prvi i jedini tužbeni razlog temelji se na navodu da je Sirija povrijedila svoje ugovorne obveze iz članaka 3.01. i 4.01. Water Supply Sweida Region Loan Agreementa o plaćanju obroka prema Water Supply Sweida Region Loan Agreementa po njihovom dospijeću i članka 3.02. Water Supply Sweida Region Loan Agreementa o plaćanju zatezne kamate za svaki dospjeli i neplaćeni obrok koja se određuje po godišnjoj stopi. Posljedično, Sirija je ugovorno obvezna u skladu s člancima 3.01., 3.02., 4.01., 9.01. i 9.02. Water Supply Sweida Region Loan Agreementa platiti sve dospjele iznose.