30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/33


2017 m. rugpjūčio 30 d. pareikštas ieškinys byloje EIB/Sirija

(Byla T-589/17)

(2017/C 369/46)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Europos investicijų bankas, atstovaujamas P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran ir F. de Borja Oxangoiti Briones, advokato D. Arts ir solisitoriaus T. Cusworth

Atsakovė: Sirijos Arabų Respublika

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo įpareigoti Siriją:

sumokėti sumas, mokėtinas vadovaujantis Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term paskolos susitarimo 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 ir 9.02 straipsniais, kurias sudaro:

820 451,35 euro suma, mokėtina ES nuo 2017 m. rugpjūčio 25 d. kaip pagrindinė suma, delspinigiai ir sutartinės palūkanos (priskaičiuotos nuo mokėjimo termino dienos – 2017 m. rugpjūčio 25 d.);

kitos sutartinės palūkanos, apskaičiuotos pagal 3,5 % (350 bazinių punktų) metinę normą, skaičiuojamos iki visiško sumų išmokėjimo dienos;

visi mokesčiai, mokėjimai ir ekspertų išlaidos, atsiradę nuo mokėjimo termino dienos iki visiško išmokėjimo dienos, įskaitant su šia byla susijusias išlaidas.

Bet kuriuo atveju, ieškovas Bendrojo Teismo prašo įpareigoti Siriją sumokėti grąžinant paskolos dalį mokėtinas sumas, kurių mokėjimo terminas baigsis po šio ieškinio pateikimo dienos, jeigu Sirijos Arabų Respublika nebus jų sumokėjusi, kurias sudaro:

visa grąžintina paskolos dalies suma ir palūkanos;

kitos sutartinės palūkanos, apskaičiuotos pagal 3,5 % (350 bazinių punktų) metinę normą, skaičiuojamos nuo kiekvienos grąžintinos paskolos dalies mokėjimo dienos iki dienos, kai Sirija visiškai sumokės mokėtiną sumą.

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo įpareigoti Siriją padengti visas bylinėjimosi išlaidas šioje byloje pagal Procedūros reglamento 134 straipsnio 1 dalį.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi vienu pagrindu.

Pirmasis ir vienintelis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Sirija neįvykdė sutartinių prievolių pagal Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term paskolos susitarimo 3.01 ir 4.01 straipsnius ir jų mokėjimo dieną nepervedė grąžintinos paskolos dalies kartu su pagal Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term paskolos susitarimo 3.02 straipsnį nustatytomis palūkanomis, apskaičiuotomis pagal šioje nuostatoje nustatytą palūkanų normą. Todėl Sirijos Arabų Respublika pagal susitarimą turi sumokėti visas sumas, mokėtinas pagal Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term paskolos susitarimo 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 ir 9.02 straipsnius.