30.10.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 369/32


2017. augusztus 30-án benyújtott kereset – EBB kontra Szíria

(T-588/17. sz. ügy)

(2017/C 369/45)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Európai Beruházási Bank (képviselők: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran és F. de Borja Oxangoiti Briones meghatalmazottak, D. Arts ügyvéd és T. Cusworth solicitor)

Alperes: Szíriai Arab Köztársaság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

kötelezze Szíriát, hogy fizessen meg az Euphrates Drainage and Irrigation Loan Agreement („Eufrátesz vízelvezetés és öntözés” kölcsönszerződés) 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 és 9.02 pontja alapján neki járó minden pénzösszeget, úgymint:

2 184 271,58 euró összeget, amely az Európai Unió részére 2017. augusztus 25-ig fizetendő, úgymint a teljes tőke, kamat és (az esedékességtől 2017. augusztus 25-ig felhalmozódott) szerződéses késedelmi kamat;

a járulékos szerződéses késedelmi kamatot, amely a fizetés napjáig kerül felszámításra 3,5 % (350 bázispont) éves kamatlábbal számítva;

valamennyi adót, illetéket, díjat és szakértői díjköltséget, amely az esedékességtől a fizetés napjáig kerül felszámításra, beleértve a jelen eljárásban felmerülő költségeket is.

minden esetben kötelezze Szíriát, hogy fizesse meg a neki járó azon kölcsönrészleteknek megfelelő pénzösszeget, amelyek a jelen kereset időpontját követően válnak esedékessé, és amelyek megfizetését Szíria elmulasztja, úgymint:

minden egyes részlet esetében a teljes tőkét és kamatot;

a szerződéses késedelmi kamatot, amely minden egyes részlet esedékességétől a Szíria által teljesített fizetés napjáig kerül felszámításra 3,5 % (350 bázispont) éves kamatlábbal számítva.

az eljárási szabályzat 134. cikkének (1) bekezdése alapján kötelezze Szíriát, hogy fizesse meg a jelen eljárásban felmerülő valamennyi költséget.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes egy jogalapra hivatkozik.

Az első és egyetlen jogalap azon alapul, hogy Szíria megszegte az „Eufrátesz vízelvezetés és öntözés” kölcsönszerződés 3.01 és 4.01 pontjában foglalt szerződéses kötelezettségeit, amelyek szerint az „Eufrátesz vízelvezetés és öntözés” kölcsönszerződésen alapuló kölcsönrészleteket azok esedékességekor visszafizetni köteles, továbbá megszegte az „Eufrátesz vízelvezetés és öntözés” kölcsönszerződés 3.02 pontja szerinti szerződéses kötelezettségét, amely szerint az ott meghatározott éves kamatlábbal számított késedelmi kamatot kell fizetnie az esedékessé vált és meg nem fizetett kölcsönrészletek után. Következésképpen Szíria szerződés alapján köteles megfizetni az „Eufrátesz vízelvezetés és öntözés” kölcsönszerződés 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 és 9.02 pontja szerint esedékes valamennyi pénzösszeget.