9.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 338/21


Acțiune introdusă la 25 august 2017 – EOS Deutscher Inkasso-Dienst/EUIPO – IOS Finance EFC (IOS finance)

(Cauza T-583/17)

(2017/C 338/24)

Limba în care a fost formulată acțiunea: germana

Părțile

Reclamantă: EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH (Hamburg, Germania) (reprezentant: B. Sorg, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: IOS Finance EFC, SA (Barcelona, Spania)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Titularul mărcii în litigiu: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca în litigiu: marca Uniunii Europene figurativă care cuprinde elementele verbale „IOS FINANCE” – marca Uniunii Europene nr. 12 544 061

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei a doua de recurs a EUIPO din 6 iunie 2017 în cauza R 2262/2016-2

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

Motivul invocat

încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.