9.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 338/21


Kanne 25.8.2017 – EOS Deutscher Inkasso-Dienst v. EUIPO – IOS Finance EFC (IOS finance)

(Asia T-583/17)

(2017/C 338/24)

Kannekirjelmän kieli: saksa

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH (Hampuri, Saksa) (edustaja: asianajaja B. Sorg)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: IOS Finance EFC, SA (Barcelona, Espanja)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki, joka sisältää sanaosat ”IOS FINANCE” – EU-tavaramerkki nro 12 544 061

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n toisen valituslautakunnan 6.6.2017 asiassa R 2262/2016-2 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.