6.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 374/41


2017 m. rugpjūčio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Boshab ir kt./Taryba

(Byla T-582/17)

(2017/C 374/62)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Évariste Boshab (Kinšasa, Kongo Demokratinė Respublika) ir 7 kiti ieškovai, atstovaujami advokatų P. Chansay-Wilmotte, A. Kalambay Ndaya ir P. Okito Omole

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovai Bendrojo Teismo prašo:

Pripažinti negaliojančiomis šias ribojamąsias priemones:

2017 m. gegužės 29 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/904, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 1183/2005, nustatančio tam tikras konkrečias ribojančias priemones asmenims, kurie, Tarybos manymu, savo veiksmais pažeidžia ginklų embargą Kongo Demokratinei Respublikai;

2017 m. gegužės 29 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimą (BUSP) 2017/905, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2010/788/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Kongo Demokratinei Respublikai;

priteisti iš Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdami ieškinį ieškovai iš esmės remiasi vieninteliu pagrindu. Jie tvirtina, kad ginčijamuose aktuose nurodyti tik labai bendri motyvai ir yra akivaizdžių vertinimo klaidų. Ieškovų teigimu, Tarybos jų atžvilgiu priimtos ribojamosios priemonės nėra nei faktiškai, nei teisiškai pagrįstos. Be to, Taryba padarė keletą tokių pažeidimų, kad bet kuris iš jų gali pagrįsti ginčijamų sprendimų panaikinimą.