9.10.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 338/20


2017. augusztus 26-án benyújtott kereset – A & O Hotel and Hostel Friedrichshain kontra Bizottság

(T-578/17. sz. ügy)

(2017/C 338/23)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: A & O Hotel and Hostel Friedrichshain GmbH (Berlin, Németország) (képviselők: S. Heise és M. Lindner ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a Németország által a Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH (és társai) javára végrehajtott SA.43145 (2016/FC) nem adójellegű támogatási intézkedésekről szóló, 2017. május 29-i C(2017) 3220 final bizottsági határozatot (HL 2017. C 193., 1. o.); valamint

a Bizottságot kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes egyetlen jogalapra hivatkozik.

Az (EU) 2015/1589 rendelet (1) 4. cikkének (4) bekezdésével és 15. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett EUMSZ 108. cikk (2) bekezdése szerinti, valamint az EUMSZ 296. cikk (2) bekezdése szerinti lényeges eljárási szabályok megsértése

A Bizottság megsértette a felperes eljárási jogait, mivel a vitatott határozat meghozatalát megelőzően csak előzetes vizsgálatot folytatott le, noha köteles lett volna a hivatalos vizsgálati eljárást megindítani. A felperes ezzel kapcsolatban arra hivatkozik, hogy a Bizottság rendelkezésére álló információk és adatok megfelelő értékelése esetén az említett intézményben kétségeknek kellett volna felmerülniük a Németország által a Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH (és társai) javára jogellenesen végrehajtott, nem adójellegű támogatási intézkedések közös piaccal való összeegyeztethetőségét illetően.

A felperes előadja továbbá, hogy a Bizottság, mivel ezen, aggodalmakra okot adó információkat és adatokat a vitatott határozatban nem, nem teljesen, sőt nagyrészt nem megfelelően vizsgálta meg, megsértette az EUMSZ 296. cikk (2) bekezdése szerinti indokolási kötelezettségét.


(1)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. július 13-i (EU) 2015/1589 tanácsi rendelet (HL 2015. L 248., 9. o.).