9.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 338/18


Tužba podnesena 17. kolovoza 2017. – dm-drogerie markt protiv EUIPO-a – Albea Services (ALBÉA)

(Predmet T-562/17)

(2017/C 338/20)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: dm-drogerie markt Verwaltungs-GmbH (Karlsruhe, Njemačka) (zastupnici: O. Bludovsky i C. Mellein, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem: Albea Services (Gennevilliers, Francuska)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave spornog žiga: druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni žig: međunarodna registracija, u kojoj je naznačena Europska unija, figurativnog žiga koji sadržava verbalni element „ALBÉA” – Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija br. 1 210 553

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: Odluka prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 25. svibnja 2017. u predmetu R 1870/2016-1

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku prvog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo od 25. svibnja 2017. (žalba br. R 1870/2016-1) i, temeljem ispravka, izbriše tužiteljev žig,

podredno

poništi odluku prvog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo od 25. svibnja 2017. (žalba br. R 1870/2016-1) i vrati predmet Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo;

podredno

poništi odluku prvog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo od 25. svibnja 2017. (žalba br. R 1870/2016-1).

Tužbeni razlog

Povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009