30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/28


Acțiune introdusă la 11 august 2017 – BEI/Siria

(Cauza T-543/17)

(2017/C 369/39)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Banca Europeană de Investiții (reprezentanți: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran și F. de Borja Oxangoiti Briones, agenți, D. Arts, avocat, și T. Cusworth, solicitor)

Pârâtă: Republica Arabă Siriană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului obligarea Siriei:

la plata tuturor sumelor datorate Uniunii Europene în conformitate cu articolele 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 și 8.02 din Syrian Healthcare Loan Agreement (Acordul de împrumut pentru Sistemul Sirian de Sănătate) în temeiul dreptului său de subrogare, constând în:

62 646 209,04 de euro și 3 582 381,15 de dolari americani (USD), suma datorată Uniunii Europene la 9 august 2017, reprezentând întreg principalul, dobânda și dobânda penalizatoare contractuală (calculată de la data scadenței până la 9 august 2017);

dobânda penalizatoare contractuală ulterioară, calculată la o rată anuală egală cu cea mai mare (pentru orice perioadă succesivă de o lună) dintre (i) rata egală cu EURIBOR plus 2 % (200 de puncte de bază) [cu excepția oricăror plăți în USD, în cazul cărora se aplică o rată egală cu LIBOR plus 2 % (200 de puncte de bază)] și (ii) rata fixă de plătit în temeiul articolului 3.01 plus 0,25 % (25 de puncte de bază), până la efectuarea plății;

toate impozitele, taxele, comisioanele și costurile profesionale corespunzătoare, calculate de la data scadenței până la efectuarea plății, inclusiv cheltuielile aferente prezentei proceduri.

cu titlu subsidiar față de (i) și în cazul în care Tribunalul va considera că Uniunea Europeană nu se subrogă în drepturile băncii, la plata tuturor sumelor datorate băncii în temeiul articolelor 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 și 8.02 din Syrian Healthcare Loan Agreement, constând în:

62 646 209,04 de euro și 3 582 381,15 USD, suma datorată băncii la 9 august 2017, reprezentând întreg principalul, dobânda și dobânda penalizatoare contractuală (calculată de la data scadenței până la 9 august 2017);

dobânda penalizatoare contractuală ulterioară, calculată la o rată anuală egală cu cea mai mare (pentru orice perioadă succesivă de o lună) dintre (i) rata egală cu EURIBOR plus 2 % (200 de puncte de bază) [cu excepția oricăror plăți în USD, în cazul cărora se aplică o rată egală cu LIBOR plus 2 % (200 de puncte de bază)] și (ii) rata fixă de plătit în temeiul articolului 3.01 plus 0,25 % (25 de puncte de bază), până la efectuarea plății;

toate impozitele, taxele, comisioanele și costurile profesionale corespunzătoare, calculate de la data scadenței până la efectuarea plății, inclusiv cheltuielile aferente prezentei proceduri.

în orice caz, la plata sumei datorate fie Uniunii Europene, fie băncii, după caz, pentru tranșele care vor deveni scadente după data prezentei cereri și care nu vor fi plătite de Siria, constând în:

principalul și dobânda în întregime pentru fiecare tranșă;

dobânda penalizatoare contractuală, calculată la o rată anuală egală cu cea mai mare (pentru orice perioadă succesivă de o lună) dintre (i) rata egală cu EURIBOR plus 2 % (200 de puncte de bază) [cu excepția oricăror plăți în USD, în cazul cărora se aplică o rată egală cu LIBOR plus 2 % (200 de puncte de bază)] și (ii) rata fixă de plătit în temeiul articolului 3.01 plus 0,25 % (25 de puncte de bază), de la data scadenței fiecărei tranșe până la data plății finale de către Siria;

la plata tuturor cheltuielilor aferente prezentei proceduri în temeiul articolului 134 alineatul (1) din Regulamentul de procedură.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă un motiv.

Primul și unicul motiv, întemeiat pe faptul că Siria și-a încălcat obligațiile contractuale care îi revin în temeiul articolelor 3.01 și 4.01 din Syrian Healthcare Loan Agreement de a efectua plata tranșelor stabilite în conformitate cu Syrian Healthcare Loan Agreement pe măsură ce devin scadente și în temeiul articolului 3.02 din Syrian Healthcare Loan Agreement, de a efectua plata dobânzii penalizatoare pentru fiecare dintre tranșele scadente și neplătite, calculate la rata anuală stipulată în acest acord. În consecință, Siria are obligația contractuală de a plăti toate sumele datorate în temeiul articolelor 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 și 8.02 din Syrian Healthcare Loan Agreement.