30.10.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 369/28


2017. augusztus 11-én benyújtott kereset – EBB kontra Szíria

(T-543/17. sz. ügy)

(2017/C 369/39)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Európai Beruházási Bank (képviselők: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran és F. de Borja Oxangoiti Briones meghatalmazottak, D. Arts ügyvéd és T. Cusworth solicitor)

Alperes: Szíriai Arab Köztársaság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

kötelezze Szíriát, hogy fizessen meg a Syrian Healthcare Loan Agreement („szíriai egészségügy” kölcsönszerződés) 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 és 8.02 pontja alapján az Európai Uniónak jogátszálláson alapuló megtérítési igény címén járó minden pénzösszeget, úgymint:

62 646 209,04 euró és 3 582 381,15 amerikai dollár (USD) összeget, amely az Európai Unió részére 2017. augusztus 9-ig fizetendő, úgymint a teljes tőke, kamat és (az esedékességtől 2017. augusztus 9-ig felhalmozódott) szerződéses késedelmi kamat;

a járulékos szerződéses késedelmi kamatot, amely a fizetés napjáig kerül felszámításra (egy hónap elteltét követő minden időszakban) a következő értékek közül a magasabb éves kamatlábbal számítva: (i) EURIBOR plusz 2 %-nak (200 bázispont) megfelelő kamatláb (kivéve az USD-ben történő fizetéseket, amelyekre LIBOR plusz 2 %-nak (200 bázispont) megfelelő kamatláb vonatkozik) vagy (ii) a 3.01 pont szerint fizetendő kamatláb plusz 0,25 % (25 bázispont);

valamennyi adót, illetéket, díjat és szakértői díjköltséget, amely az esedékességtől a fizetés napjáig kerül felszámításra, beleértve a jelen eljárásban felmerülő költségeket is.

másodlagosan, abban az esetben, ha a Törvényszék azt állapítaná meg, hogy az Európai Beruházási Bank jogai nem szálltak át az Európai Unióra, kötelezze Szíriát, hogy fizessen meg a „szíriai egészségügy” kölcsönszerződés 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 és 8.02 pontja alapján az Európai Beruházási Banknak járó minden pénzösszeget, úgymint:

62 646 209,04 euró és 3 582 381,15 amerikai dollár (USD) összeget, amely az Európai Unió részére 2017. augusztus 9-ig fizetendő, úgymint a teljes tőke, kamat és (az esedékességtől 2017. augusztus 9-ig felhalmozódott) szerződéses késedelmi kamat;

a járulékos szerződéses késedelmi kamatot, amely a fizetés napjáig kerül felszámításra (egy hónap elteltét követő minden időszakban) a következő értékek közül a magasabb éves kamatlábbal számítva: (i) EURIBOR plusz 2 %-nak (200 bázispont) megfelelő kamatláb (kivéve az USD-ben történő fizetéseket, amelyekre LIBOR plusz 2 %-nak (200 bázispont) megfelelő kamatláb vonatkozik) vagy (ii) a 3.01 pont szerint fizetendő kamatláb plusz 0,25 % (25 bázispont);

valamennyi adót, illetéket, díjat és szakértői díjköltséget, amely az esedékességtől a fizetés napjáig kerül felszámításra, beleértve a jelen eljárásban felmerülő költségeket is.

minden esetben kötelezze Szíriát, hogy fizesse meg az adott esetben akár az Európai Uniónak, akár az Európai Beruházási Banknak járó azon kölcsönrészleteknek megfelelő pénzösszeget, amelyek a jelen kereset időpontját követően válnak esedékessé, és amelyek megfizetését Szíria elmulasztja, úgymint:

minden egyes részlet esetében a teljes tőkét és kamatot;

a szerződéses késedelmi kamatot, amely minden egyes részlet esedékességétől a Szíria által teljesített fizetés napjáig kerül felszámításra (egy hónap elteltét követő minden időszakban) a következő értékek közül a magasabb éves kamatlábbal számítva: (i) EURIBOR plusz 2 %-nak (200 bázispont) megfelelő kamatláb (kivéve az USD-ben történő fizetéseket, amelyekre LIBOR plusz 2 %-nak (200 bázispont) megfelelő kamatláb vonatkozik) vagy (ii) a 3.01 pont szerint fizetendő kamatláb plusz 0,25 % (25 bázispont).

az eljárási szabályzat 134. cikkének (1) bekezdése alapján kötelezze Szíriát, hogy fizesse meg a jelen eljárásban felmerülő valamennyi költséget.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes egy jogalapra hivatkozik.

Az első és egyetlen jogalap azon alapul, hogy Szíria megszegte a „szíriai egészségügy” kölcsönszerződés 3.01 és 4.01 pontjában foglalt szerződéses kötelezettségeit, amelyek szerint a „szíriai egészségügy” kölcsönszerződésen alapuló kölcsönrészleteket azok esedékességekor visszafizetni köteles, továbbá megszegte a „szíriai egészségügy” kölcsönszerződés 3.02 pontja szerinti szerződéses kötelezettségét, amely szerint az ott meghatározott éves kamatlábbal számított késedelmi kamatot kell fizetnie az esedékessé vált és meg nem fizetett kölcsönrészletek után. Következésképpen Szíria szerződés alapján köteles megfizetni a „szíriai egészségügy” kölcsönszerződés 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 és 8.02 pontja szerint esedékes valamennyi pénzösszeget.