30.10.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 369/26


2017. augusztus 11-én benyújtott kereset – EBB kontra Szíria

(T-542/17. sz. ügy)

(2017/C 369/38)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Európai Beruházási Bank (képviselők: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran és F. de Borja Oxangoiti Briones meghatalmazottak, D. Arts ügyvéd és T. Cusworth solicitor)

Alperes: Szíriai Arab Köztársaság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

kötelezze Szíriát, hogy fizessen meg a Port of Tartous Loan Agreement („tartúszi kikötő” kölcsönszerződés) 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 és 8.02 pontja alapján az Európai Uniónak jogátszálláson alapuló megtérítési igény címén járó minden pénzösszeget, úgymint:

20 609 429,45 euró összeget, amely az Európai Unió részére 2017. augusztus 9-ig fizetendő, úgymint a teljes tőke, kamat és (az esedékességtől 2017. augusztus 9-ig felhalmozódott) szerződéses késedelmi kamat;

a járulékos szerződéses késedelmi kamatot, amely a fizetés napjáig kerül felszámításra (egy hónap elteltét követő minden időszakban) a következő értékek közül a magasabb éves kamatlábbal számítva: (i) EURIBOR plusz 2 %-nak (200 bázispont) megfelelő kamatláb vagy (ii) a 3.01 pont szerint fizetendő kamatláb plusz 0,25 % (25 bázispont);

valamennyi adót, illetéket, díjat és szakértői díjköltséget, amely az esedékességtől a fizetés napjáig kerül felszámításra, beleértve a jelen eljárásban felmerülő költségeket is.

másodlagosan, abban az esetben, ha a Törvényszék azt állapítaná meg, hogy az Európai Beruházási Bank jogai nem szálltak át az Európai Unióra, kötelezze Szíriát, hogy fizessen meg a „tartúszi kikötő” kölcsönszerződés 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 és 8.02 pontja alapján az Európai Beruházási Banknak járó minden pénzösszeget, úgymint:

20 609 429,45 euró összeget, amely az Európai Unió részére 2017. augusztus 9-ig fizetendő, úgymint a teljes tőke, kamat és (az esedékességtől 2017. augusztus 9-ig felhalmozódott) szerződéses késedelmi kamat;

a járulékos szerződéses késedelmi kamatot, amely a fizetés napjáig kerül felszámításra (egy hónap elteltét követő minden időszakban) a következő értékek közül a magasabb éves kamatlábbal számítva: (i) EURIBOR plusz 2 %-nak (200 bázispont) megfelelő kamatláb vagy (ii) a 3.01 pont szerint fizetendő kamatláb plusz 0,25 % (25 bázispont);

valamennyi adót, illetéket, díjat és szakértői díjköltséget, amely az esedékességtől a fizetés napjáig kerül felszámításra, beleértve a jelen eljárásban felmerülő költségeket is.

minden esetben kötelezze Szíriát, hogy fizesse meg az adott esetben akár az Európai Uniónak, akár az Európai Beruházási Banknak járó azon kölcsönrészleteknek megfelelő pénzösszeget, amelyek a jelen kereset időpontját követően válnak esedékessé, és amelyek megfizetését Szíria elmulasztja, úgymint:

minden egyes részlet esetében a teljes tőkét és kamatot;

a szerződéses késedelmi kamatot, amely minden egyes részlet esedékességétől a Szíria által teljesített fizetés napjáig kerül felszámításra (egy hónap elteltét követő minden időszakban) a következő értékek közül a magasabb éves kamatlábbal számítva: (i) EURIBOR plusz 2 %-nak (200 bázispont) megfelelő kamatláb vagy (ii) a 3.01 pont szerint fizetendő kamatláb plusz 0,25 % (25 bázispont).

az eljárási szabályzat 134. cikkének (1) bekezdése alapján kötelezze Szíriát, hogy fizesse meg a jelen eljárásban felmerülő valamennyi költséget.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes egy jogalapra hivatkozik.

Az első és egyetlen jogalap azon alapul, hogy Szíria megszegte a „tartúszi kikötő” kölcsönszerződés 3.01 és 4.01 pontjában foglalt szerződéses kötelezettségeit, amelyek szerint a „tartúszi kikötő” kölcsönszerződésen alapuló kölcsönrészleteket azok esedékességekor visszafizetni köteles, továbbá megszegte a „tartúszi kikötő” kölcsönszerződés 3.02 pontja szerinti szerződéses kötelezettségét, amely szerint az ott meghatározott éves kamatlábbal számított késedelmi kamatot kell fizetnie az esedékessé vált és meg nem fizetett kölcsönrészletek után. Következésképpen Szíria szerződés alapján köteles megfizetni a „tartúszi kikötő” kölcsönszerződés 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 és 8.02 pontja szerint esedékes valamennyi pénzösszeget.