30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/24


Tužba podnesena 11. kolovoza 2017. – EIB protiv Sirije

(Predmet T-540/17)

(2017/C 369/36)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Europska investicijska banka (zastupnici: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran i F. de Borja Oxangoiti Briones agenti, D. Arts, lawyer i T. Cusworth, solicitor)

Tuženik: Sirijska Arapska Republika

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da Siriji naloži:

plaćanje svih iznosa koje u skladu s člancima 3.01., 3.02., 4.01., 8.01. i 8.02. Electricity Distribution Loan Agreementa duguje EU-u na temelju njezina prava na subrogaciju, a koji se sastoje od:

52 657 141,77 eura, iznos koji duguje EU-u na dan 9. kolovoza 2017. odnosno cjelokupnu glavnicu, kamatu i ugovornu zateznu kamatu (obračunatu od datuma dospijeća do 9. kolovoza 2017.),

dodatne ugovorne zatezne kamate koja se određuje po godišnjoj stopi (za bilo koje sljedeće razdoblje od jednog mjeseca), ovisno o tome koja je viša, koja je jednaka (i.) relevantnoj međubankarskoj stopi uvećanoj za 2 % (200 baznih bodova) ili (ii.) stopi koja se plaća na temelju članka 3.01 uvećanoj za 0,25 % (25 baznih bodova) do isplate,

svih primjenjivih poreza, pristojbi, naknada i profesionalnih troškova obračunanih od datuma dospijeća do isplate, uključujući troškove ovog postupka.

podredno (i.), i ako Opći sud utvrdi da na EU subrogacijom ne prelaze prava Banke, plaćanje svih iznosa koje u skladu s člancima 3.01., 3.02., 4.01., 8.01. i 8.02. Electricity Distribution Loan Agreementa duguje Banci, a koji se sastoje od:

52 657 141,77 eura, iznos koji duguje Banci na dan 9. kolovoza 2017., odnosno glavnicu, kamatu i ugovornu zateznu kamatu (obračunatu od datuma dospijeća do 9. kolovoza 2017.);

dodatne ugovorne zatezne kamate koja se određuje po godišnjoj stopi (za bilo koje sljedeće razdoblje od jednog mjeseca), ovisno o tome koja je viša, koja je jednaka (i.) relevantnoj međubankarskoj stopi uvećanoj za 2 % (200 baznih bodova) ili (ii.) stopi koja se plaća na temelju članka 3.01 uvećanoj za 0,25 % (25 baznih bodova) do isplate,

svih primjenjivih poreza, pristojbi, naknada i profesionalnih troškova obračunanih od datuma dospijeća do isplate, uključujući troškove ovog postupka.

u svakom slučaju, plaćanje iznosa koji duguje ili EU-u ili Banci, ovisno o slučaju, za obroke koji će dospjeti nakon podnošenja ove tužbe i koje Sirija propusti platiti, a koji se sastoje od:

cjelokupne glavnice i kamate za svaki obrok;

ugovorne zatezne kamate koja se određuje po godišnjoj stopi (za bilo koje sljedeće razdoblje od jednog mjeseca), ovisno o tome koja je viša, koja je jednaka (i.) relevantnoj međubankarskoj stopi uvećanoj za 2 % (200 baznih bodova) ili (ii.) stopi koja se plaća na temelju članka 3.01 uvećanoj za 0,25 % (25 baznih bodova) od datuma dospijeća svakog obroka dok Sirija ne izvrši plaćanje.

plaćanja svih troškova u vezi s ovim postupkom u skladu s člankom 134. stavkom 1. Poslovnika.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe jedan tužbeni razlog.

Prvi i jedini tužbeni razlog temelji se na navodu da je Sirija povrijedila svoje ugovorne obveze iz članaka 3.01. i 4.01. Electricity Distribution Loan Agreementa o plaćanju obroka prema Electricity Distribution Loan Agreementu po njihovom dospijeću i članka 3.02. Electricity Distribution Loan Agreementa o plaćanju zatezne kamate za svaki dospjeli i neplaćeni obrok koja se određuje po godišnjoj stopi. Posljedično, Sirija je ugovorno obvezna u skladu s člancima 3.01., 3.02., 4.01., 8.01. i 8.02. Electricity Distribution Loan Agreementa platiti sve dospjele iznose.