30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/23


2017 m. rugpjūčio 11 d. pareikštas ieškinys byloje EIB/Sirija

(Byla T-539/17)

(2017/C 369/35)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Europos investicijų bankas (EIB), atstovaujamas P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran ir F. de Borja Oxangoiti Briones, advokato D. Arts ir solisitoriaus T. Cusworth

Atsakovė: Sirijos Arabų Respublika

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo įpareigoti Siriją:

sumokėti sumas, mokėtinas ES pagal subrogaciją vadovaujantis at Taura (Al Thawra) paskolos susitarimo 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 ir 8.02 straipsniais, kurias sudaro:

404 792,06 euro, 954 331,07 svarų sterlingų (GBP), 29 130 433,00 Japonijos jenų (JPY) ir 1 498 184,58 JAV dolerio (USD) (sumos, mokėtinos ES nuo 2017 m. rugpjūčio 9 d. kaip pagrindinė suma, delspinigiai ir sutartinės palūkanos (priskaičiuotos nuo mokėjimo termino dienos – 2017 m. rugpjūčio 9 d.);

palūkanos, priskaičiuotos iki visiško išmokėjimo dienos pagal 3.02 straipsnyje nustatytą metinę palūkanų normą;

visi mokesčiai, mokėjimai ir ekspertų išlaidos, atsiradę nuo mokėjimo termino dienos iki visiško išmokėjimo dienos, įskaitant su šia byla susijusias išlaidas.

Nepatenkinus pirmojo reikalavimo, jeigu Teisingumo Teismas konstatuotų, kad ES nepriklauso EIB reikalavimo teisės, ieškovas Bendrojo Teismo prašo įpareigoti Siriją sumokėti visas EIB vadovaujantis at Taura (Al Thawra) paskolos susitarimo 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 ir 8.02 straipsniais mokėtinas sumas, kurias sudaro:

404 792,06 euro, 954 331,07 GBP, 29 130 433,00 JPY ir 1 498 184,58 USD (sumos, mokėtinos EIB nuo 2017 m. rugpjūčio 9 d., kaip pagrindinė suma, delspinigiai ir sutartinės palūkanos (priskaičiuotos nuo mokėjimo termino dienos – 2017 m. rugpjūčio 9 d.);

palūkanos, priskaičiuotos iki visiško išmokėjimo dienos pagal 3.02 straipsnyje nustatytą metinę palūkanų normą;

visi mokesčiai, mokėjimai ir ekspertų išlaidos, atsiradę nuo mokėjimo termino dienos iki visiško išmokėjimo dienos, įskaitant su šia byla susijusias išlaidas.

Bet kuriuo atveju, ieškovas Bendrojo Teismo prašo įpareigoti Siriją sumokėti grąžinant paskolos dalį atitinkamai ES arba EIB mokėtinas sumas, kurių mokėjimo terminas baigsis po šio ieškinio pateikimo dienos, jeigu Sirijos Arabų Respublika nebus jų sumokėjusi, kurias sudaro:

visa grąžintina paskolos dalies suma ir palūkanos;

sutartinės palūkanos, apskaičiuotos pagal 3.02 straipsnyje nustatytą metinę palūkanų normą nuo kiekvienos grąžintinos paskolos dalies mokėjimo dienos iki dienos, kai Sirija visiškai sumokės mokėtiną sumą.

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo įpareigoti Siriją padengti visas bylinėjimosi išlaidas šioje byloje pagal Procedūros reglamento 134 straipsnio 1 dalį.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi vienu pagrindu.

Pirmasis ir vienintelis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Sirija neįvykdė sutartinių prievolių pagal at Taura (Al Thawra) paskolos susitarimo 3.01 ir 4.01 straipsnius ir jų mokėjimo dieną nepervedė grąžintinos paskolos dalies kartu su pagal at Taura (Al Thawra) paskolos susitarimo 3.02 straipsnį nustatytomis palūkanomis, apskaičiuotomis pagal šioje nuostatoje nustatytą palūkanų normą. Todėl Sirijos Arabų Respublika pagal susitarimą turi sumokėti visas sumas, mokėtinas pagal atTaura (Al Thawra) paskolos susitarimo 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 ir 8.02 straipsnius.