30.10.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 369/23


2017. augusztus 11-én benyújtott kereset – EBB kontra Szíria

(T-539/17. sz. ügy)

(2017/C 369/35)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Európai Beruházási Bank (képviselők: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran és F. de Borja Oxangoiti Briones meghatalmazottak, D. Arts ügyvéd és T. Cusworth solicitor)

Alperes: Szíriai Arab Köztársaság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

kötelezze Szíriát, hogy fizessen meg az Al Thawra Loan Agreement („Al Thawra” kölcsönszerződés) 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 és 8.02 pontja alapján az Európai Uniónak jogátszálláson alapuló megtérítési igény címén járó minden pénzösszeget, úgymint:

404 792,06 euró, 954 331,07 font sterling (GBP), 29 130 433,00 japán jen (JPY) és 1 498 184,58 amerikai dollár (USD) összeget, amely az Európai Unió részére 2017. augusztus 9-ig fizetendő, úgymint a teljes tőke, kamat és (az esedékességtől 2017. augusztus 9-ig felhalmozódott) szerződéses késedelmi kamat;

a járulékos szerződéses késedelmi kamatot, amely a 3.02 pontban meghatározott éves kamatlábbal számítva a fizetés napjáig kerül felszámításra;

valamennyi adót, illetéket, díjat és szakértői díjköltséget, amely az esedékességtől a fizetés napjáig kerül felszámításra, beleértve a jelen eljárásban felmerülő költségeket is.

másodlagosan, abban az esetben, ha a Törvényszék azt állapítaná meg, hogy az Európai Beruházási Bank jogai nem szálltak át az Európai Unióra, kötelezze Szíriát, hogy fizessen meg az „Al Thawra” kölcsönszerződés 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 és 8.02 pontja alapján az Európai Beruházási Banknak járó minden pénzösszeget, úgymint:

404 792,06 euró, 954 331,07 font sterling (GBP), 29 130 433,00 japán jen (JPY) és 1 498 184,58 amerikai dollár (USD) összeget, amely az Európai Unió részére 2017. augusztus 9-ig fizetendő, úgymint a teljes tőke, kamat és (az esedékességtől 2017. augusztus 9-ig felhalmozódott) szerződéses késedelmi kamat;

a járulékos szerződéses késedelmi kamatot, amely a 3.02 pontban meghatározott éves kamatlábbal számítva a fizetés napjáig kerül felszámításra;

valamennyi adót, illetéket, díjat és szakértői díjköltséget, amely az esedékességtől a fizetés napjáig kerül felszámításra, beleértve a jelen eljárásban felmerülő költségeket is.

minden esetben kötelezze Szíriát, hogy fizesse meg az adott esetben akár az Európai Uniónak, akár az Európai Beruházási Banknak járó azon kölcsönrészleteknek megfelelő pénzösszeget, amelyek a jelen kereset időpontját követően válnak esedékessé, és amelyek megfizetését Szíria elmulasztja, úgymint:

minden egyes részlet esetében a teljes tőkét és kamatot;

a szerződéses késedelmi kamatot, amely a 3.02 pontban meghatározott éves kamatlábbal számítva minden egyes részlet esedékességétől a Szíria által teljesített fizetés napjáig kerül felszámításra.

az eljárási szabályzat 134. cikkének (1) bekezdése alapján kötelezze Szíriát, hogy fizesse meg a jelen eljárásban felmerülő valamennyi költséget.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes egy jogalapra hivatkozik.

Az első és egyetlen jogalap azon alapul, hogy Szíria megszegte az „Al Thawra” kölcsönszerződés 3.01 és 4.01 pontjában foglalt szerződéses kötelezettségeit, amelyek szerint az „Al Thawra” kölcsönszerződésen alapuló kölcsönrészleteket azok esedékességekor visszafizetni köteles, továbbá megszegte az „Al Thawra” kölcsönszerződés 3.02 pontja szerinti szerződéses kötelezettségét, amely szerint az ott meghatározott éves kamatlábbal számított késedelmi kamatot kell fizetnie az esedékessé vált és meg nem fizetett kölcsönrészletek után. Következésképpen Szíria szerződés alapján köteles megfizetni az „Al Thawra” kölcsönszerződés 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 és 8.02 pontja szerint esedékes valamennyi pénzösszeget.