25.9.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 318/25


Tožba, vložena 7. avgusta 2017 – Hubei Xinyegang Special Tube/Komisija

(Zadeva T-500/17)

(2017/C 318/32)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd (Huangshi, Kitajska) (zastopnika: E. Vermulst in J. Cornelis, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi za nično Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/804 z dne 11. maja 2017 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih brezšivnih cevi iz železa (razen iz litega železa) ali jekla (razen iz nerjavnega jekla) s krožnim prečnim prerezom in zunanjim premerom več kot 406,4 mm s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL 2017 L 121, str. 3) v delu, v katerem se nanaša na tožečo stranko, in

Evropski komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: Komisija je kršila člen 3(2) in (3) osnovne uredbe (1) ter člena 3.1 in 3.2 Protidampinškega sporazuma STO pri ugotavljanju nelojalnega nižanja prodajnih cen. Kot trdi tožeča stranka je Komisija opravila zgolj matematično primerjavo cen samo za leto 2015, ne da bi opravila dinamično presojo gibanja cen in trendov v razmerju med uvoznimi cenami in domačimi cenami. Tožeča stranka poleg tega navaja, da Komisija tudi ni ugotovila nelojalnega nižanja prodajnih cen za izdelek kot celoto.

2.

Drugi tožbeni razlog: Komisija je kršila člen 3(6) osnovne uredbe (in člen 3.5 Protidampinškega sporazuma STO), s tem da je analizo vzročne zveze oprla na nezakonito določitev nelojalnega nižanja prodajnih cen.

3.

Tretji tožbeni razlog: pri ugotavljanju vzročne zveze med dampinškim uvozom in škodo, ki jo je utrpela industrija Unije, je Komisija storila očitno napako pri tem, ko je ugotovila, (1) da je obstajala povezava med dampinškim uvozom in škodo, ki jo je utrpela industrija Unije, in (2) da drugi dejavniki (zmanjšanje izvoza in povpraševanja in povečanje uvoza iz drugih držav) niso – posamič ali skupaj – prekinili te vzročne zveze.

4.

Četrti tožbeni razlog: Komisija je kršila svojo obveznost skrbnega ravnanja in dobrega upravljanja s tem, ko ni izvedla analize škode in vzročne zveze po posameznih segmentih, s čimer ni zagotovila, da njene ugotovitve v zvezi s škodo in vzročno zvezo ne bi bile izkrivljene.


(1)  Uredba (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (UL 2016, L 76, str. 21).