25.9.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 318/25


Tužba podnesena 7. kolovoza 2017. – Hubei Xinyegang Special Tube protiv Komisije

(Predmet T-500/17)

(2017/C 318/32)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd (Huangshi, Kina) (zastupnici: E. Vermulst i J. Cornelis, odvjetnici)

Tuženik: Europska Komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2017/804 оd 11. svibnja 2017. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih bešavnih cijevi od željeza (osim od lijevanog željeza) ili čelika (osim od nehrđajućeg čelika), kružnog poprečnog presjeka, vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, podrijetlom iz Narodne Republike Kine (SL 2017., L 121, str. 3.), barem u dijelu u kojem se odnosi na tužitelja, i

naloži Europskoj komisiji snošenje tužiteljevih troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe četiri tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na tome da je Komisija povrijedila članak 3. stavke 2. i 3. Osnovne uredbe (1), kao i članak 3.1 i 3.2. Sporazuma o antidampingu WTO-a, određivanjem predatorskih cijena. Prema tužiteljevu mišljenju, Komisija je samo provela matematičku usporedbu cijena za 2015., a da nije napravila dinamičnu procjenu kretanja i trendova cijena u usporedbi s uvoznim i domaćim cijenama. Tužitelj nadalje ističe da Komisija također nije utvrdila predatorske cijene za proizvod kao cjelinu.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na tome da je Komisija povrijedila članak 3. stavak 6. Osnovne uredbe (i članak 3.5 Sporazuma o antidampingu WTO-a) time što je analizu uzročnosti temeljila na nezakonitom određivanju sniženja cijena.

3.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na tome da je Komisija pri utvrđivanju uzročno-posljedične veze između dampinškog uvoza i štete koju je pretrpjela industrija Unije, počinila očitu pogrešku time što je utvrdila da (1) postoji korelacija između dampinškog uvoza i štete koju je pretrpjela industrija Unije; i (2) da drugi čimbenici (smanjenje izvoznih rezultata i potražnje te povećanje uvoza iz drugih država) nisu pojedinačno ili skupno prekinuli tu uzročno-posljedičnu vezu.

4.

Četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na tome da je Komisija povrijedila svoju obvezu postupanja s dužnom pažnjom i dobrog upravljanja jer je odbila napraviti analizu štete i uzročnosti po pojedinim segmentima te je na taj način propustila osigurati da njezini nalazi o šteti i uzročnosti ne budu netočni.


(1)  Uredba (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (SL 2016., L 176, str. 21.)