23.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 357/18


Tužba podnesena 3. kolovoza 2017. – Grčka protiv Komisije

(Predmet T-480/17)

(2017/C 357/23)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Tužitelj: Helenska Republika (zastupnici: G. Kanellopoulos i A. Vassilopoulou)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Komisijinu provedbenu odluku, koja je predmet pobijanja, od 26. lipnja 2017. u dijelu u kojoj su troškovi Helenske Republike u iznosu od 1 192 054,72 eura isključeni iz financiranja Europske unije, u kontekstu provjere usklađenosti, određivanjem jednokratnog i paušalnih financijskih ispravaka zbog navodnih nedostataka u primjeni uvjeta u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za godine podnošenja zahtjeva 2012., 2013. i 2014., sukladno onome što je izloženo u odnosu na činjenice i tužbene razloge za poništenje, te

naloži Komisiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe dva tužbena razloga.

1.

U prvom tužbenom razlogu tužitelj navodi da je sporni ispravak određen suprotno zakonu, na temelju pogrešno utvrđenih činjenica, s nedovoljnim i pogrešnim obrazloženjem te kršenjem načela dobre uprave i pravičnosti, kako je detaljno izloženo u prvom dijelu tog tužbenog razloga u odnosu na navodne nedostatke u određenim elementima kontrole SMR 1 kao i specifičnim elementima kontrole minimalnih zahtjeva koji se primjenjuju na uporabu gnojiva i fitosanitarnih proizvoda, te u drugom dijelu tog tužbenog razloga u odnosu na nedostatak koji je istaknut u anali rizika.

2.

Drugi tužbeni razlog temelji se na nepostojanju obrazloženja, na pogrešci koja se tiče činjenica i na povredi načela proporcionalnosti pobijane odluke u dijelu u kojem je odbijen točan izračun financijskog učinka utvrđenih nedostataka, pod pretpostavkom da je to istina, kojeg su provela grčka tijela, imajući u vidu preporuke tijela za rješavanje sporova pred Komisijom.