16.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 347/33


2017 m. liepos 26 d. pareikštas ieškinys byloje Barata/Parlamentas

(Byla T-467/17)

(2017/C 347/42)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Carlos Manuel Henriques Barata (Lisabona, Portugalija), atstovaujamas advokatų G. Pandey, D. Rovetta ir V. Villante

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti toliau nurodytus sprendimus ir aktus, prireikus prieš tai pripažinus neteisėtu ir ieškovui netaikytinu pagal SESV 277 straipsnį Pranešimą apie konkursą EP/CAST/S/16/2016 (1):

2016 m. spalio 26 d. Žmogiškųjų išteklių plėtros direktoriaus sprendimą neįtraukti C. M. H. Barata į preliminarų kandidatų, kurie gali būti įdarbinti sutartininkais į vairuotojo pareigas (I pareigų grupė), sąrašą pagal 2016–2017 m. vadinamąją CAST sutartininkų procedūrą;

2016 m. lapkričio 28 d. Parlamento generalinio direktorato INLO e. paštu atsiųstą sprendimą palikti nepakeistą pirma minėtą sprendimą neįtraukti C. M. H. Barata į preliminarų kandidatų, kurie gali būti įdarbinti sutartininkais į vairuotojo pareigas (I pareigų grupė), sąrašą pagal vadinamąją 2016–2017 m. CAST sutartininkų procedūrą;

2017 m. balandžio 25 d. Europos Parlamento generalinio sekretoriato sprendimą, kurį pasirašė Klaus Welle ir apie kurį C. M. H. Barata pranešta registruotu paštu, atmesti ieškovo 2017 m. sausio 9 d. pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį pateiktą skundą;

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi šiame procese išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi keturiais pagrindais ir nurodo, kad buvo padarytas Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 25 straipsnio ir SESV 296 straipsnio pažeidimas dėl akivaizdžios vertinimo klaidos vertinant teorinius ieškovo įgūdžius ir akivaizdžios vertinimo klaidos vertinant faktus, atsižvelgiant į apklausos sertifikato, neva atitinkančio ieškovo per konkursą pateiktą dokumentą, neautentiškumą. Ši akivaizdi klaida padaryta dėl to, kad Parlamentas nepakankamai kontroliavo, kaip kontrahentas, kuriam pavesta vertinti 2016 m. CAST atrankos procedūros kandidatūras, laikosi rūpestingumo reikalavimo. Tai savaime turėjo neigiamą poveikį pareigai tinkamai nurodyti ieškovui priežastis.

Ieškovas taip pat nurodo veiksmingos teisminės gynybos principo pažeidimą, nes buvo paneigta jo teisė į gynybą ir teisė būti išklausytam, o tai prilygsta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio pažeidimui, ir nurodo Pranešimo apie konkursą EP/CAST/S/16/2016 neteisėtumu ir netaikytinumu grindžiamą pagrindą.

Ieškovas taip pat teigia, kad Parlamentas viršijo savo įgaliojimus atrankos procedūrą pavesdamas vykdyti Ecole de Maîtrise Automobile (toliau – subkontrahentas), kuriam netaikomi ES pareigūnų tarnybos nuostatai ir ES institucijų vidaus elgesio kodeksas. Ieškovo nuomone, tai prilygsta Pranešimo apie konkursą ir ES pareigūnų tarnybos nuostatų 30 straipsnio, siejamo su minėtų nuostatų III priedu, pažeidimui, kuris sustiprina minėtą gero administravimo pareigos pažeidimą.

Ieškovas toliau tvirtina, kad buvo pažeistas ES pareigūnų tarnybos nuostatų 1 straipsnis, nediskriminavimo principas ir proporcingumo principas, atsižvelgiant į tai, kaip Parlamentas ir (arba) subkontrahentas organizavo konkursą ir kiek tai susiję su į šį kvietimą pareikšti susidomėjimą atsiliepusių kandidatų antros kalbos pasirinkimo ribojimu.

Galiausiai ieškovas teigia, kad buvo pažeistas vienodų galimybių principas, taip pat SESV 296 straipsnio 2 dalis ir ES pareigūnų tarnybos nuostatų 25 straipsnis, nes EP ir subkontrahentas nenurodė savo sprendimų priežasčių, maža to, nėra pastarojo sprendimų kontrolės. Pareiškėjas teigia, kad tai prilygsta Pranešimo apie konkursą EP/CAST/S/16/2016, ieškovo teisėtų lūkesčių ir lygybės principo pažeidimui.


(1)  Kvietimas pareikšti susidomėjimą – Sutartininkai. I pareigų grupė. Vairuotojai (-os) EP/CAST/S/16/2016 (OL C 131A , 2016, p. 1).