21.8.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 277/49


Tožba, vložena 28. junija 2017 – Dalli/Komisija

(Zadeva T-399/17)

(2017/C 277/71)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: John Dalli (St. Julians, Malta) (zastopnika: L. Levi in S. Rodrigues, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odredi plačilo odškodnino, zlasti iz naslova nepremoženjske škode, začasno ocenjene na 1 000 000 EUR;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog: nezakonito ravnanje OLAF

Nezakonita ravnanja OLAF so zlasti ta: nezakonita odločitev o začetku preiskave; napake pri opredelitvi preiskave in nezakonita razširitev njenega obsega; kršitev načel s področja pridobitve dokazov (vključno z izkrivljanjem in poneverbo dokazov); kršitev pravice do obrambe in več določb prava Evropske unije (na primer člena 339 Pogodbe o delovanju Evropske unije, členov 4, 8 in 11(7) Uredbe (ES) št. 1073/1999, člena 4 Sklepa Komisije št. 1999/396, člena 18 navodil OLAF njegovemu osebju glede postopka preiskave in člena 13(5) Poslovnika nadzornega odbora OLAF) ter kršitev načela domneve o nedolžnosti in pravice do varstva osebnih podatkov.

2.

Drugi tožbeni razlog: nezakonito ravnanje Komisije

Nezakonita ravnanja Komisije so: kršitev načela učinkovite uprave, kršitev obveznosti delovati objektivno, nepristransko, lojalno in ob spoštovanju načela neodvisnosti ter kršitev neodvisnosti OLAF.