14.8.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 269/33


Tožba, vložena 28. junija 2017 – Romunija/Komisija

(Zadeva T-391/17)

(2017/C 269/45)

Jezik postopka: romunščina

Stranki

Tožeča stranka: Romunija (zastopniki: R. Radu, C.-M. Florescu, E. Gane in L. Liţu, agenti)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi ničnost Sklepa (EU) Komisije z dne 29. marca 2017 o predlagani državljanski pobudi, naslovljeni „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe“;

Komisiji naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev določb Pogodb Evropske unije o pristojnosti Unije

Namen predlagane državljanske pobude je izključno izboljšati varstvo pravic oseb, ki pripadajo narodnim in jezikovnim manjšinam, in ta pobuda nima nikakršne neposredne zveze s kulturno raznolikostjo v smislu določb člena 3 PDEU in člena 167 PDEU.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev obveznosti obrazložitve iz člena 296, drugi odstavek, PDEU

Komisija zgolj navaja predloge ukrepov, za katere se bodo zbirale izjave podpore državljanov, ne navaja pa nobenega pravnega argumenta v utemeljitev ugotovitve, da ti predlogi spadajo v njeno pristojnost.