14.8.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 269/33


Tužba podnesena 28. lipnja 2017. – Rumunjska protiv Komisije

(Predmet T-391/17)

(2017/C 269/45)

Jezik postupka: rumunjski

Stranke

Tužitelj: Rumunjska (zastupnici: R. Radu, C.-M. Florescu, E. Gane i L. Liţu, agenti)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

Poništi Odluku Komisije (EU) od 29. ožujka 2017. o predloženoj građanskoj inicijativi pod nazivom „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe”;

naloži Komisiji snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe dva tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi odredbi Ugovorâ o Europskoj uniji u vezi s nadležnostima Unije.

Isključivi cilj predložene građanske inicijative je poboljšavanje zaštite pripadnika nacionalnih i jezičnih manjina, i ona nije ni na koji način izravno povezana s kulturnom raznolikosti u smislu odredbi članka 3. UEU-a i članka 167. UFEU-a.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi obveze obrazlaganja iz drugog stavka članka 296. UFEU-a.

Komisija se ograničava na navođenje prijedloga mjera kojima će od građana prikupiti izjave o potpori i ne navodi nijedan pravni argument u potporu zaključku je li nadležna za podnošenje tih prijedloga.