14.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 269/31


2017 m. birželio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Hansol Paper/Komisija

(Byla T-383/17)

(2017/C 269/43)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Hansol Paper Co. Ltd (Seulas, Korėjos Respublika), atstovaujama advokatų J.–F. Bellis, B. Servais ir A. Tel

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2017 m. gegužės 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/763, kuriuo tam tikram importuojamam Korėjos Respublikos kilmės lengvam terminiam popieriui nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito galutinis surinkimas,

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi penkiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Komisija pažeidė Pagrindinio reglamento (1) 2 straipsnio 11 dalį ir 17 straipsnio 2 dalį ir neteisėtai apskaičiavo ieškovės dempingo skirtumą.

Ieškovė teigia, kad Komisija pasitelkė atrankos metodą pagal Pagrindinio reglamento 17 straipsnį, nors tą neigė, ir taip pažeidė Pagrindinio reglamento 17 straipsnio 2 dalį, nes ieškovei nebuvo suteikta galimybė pareikšti nuomonę dėl pasiūlytos atrankos.

Ieškovė taip pat tvirtina, kad Komisija neteisingai ir neteisėtai apskaičiavo ieškovės dempingo skirtumą ir taip pažeidė Pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11 dalį.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Komisija pažeidė PPO susitarimo dėl antidempingo 9 straipsnio 3 dalį ir Pagrindinio reglamento 9 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą, taip pat pagrindinį gero administravimo principą.

Anot ieškovės, Komisija pažeidė PPO susitarimo dėl antidempingo 9 straipsnio 3 dalį ir Pagrindinio reglamento 9 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą, nes nustatytas antidempingo muitas viršija per tyrimą užfiksuotą antidempingo sumą.

Ieškovė taip pat tvirtina, kad Komisija pažeidė gero administravimo principą, nes vietoj faktinės CIF vertės taikydama apskaičiuotąją CIF vertę neteisingai ir neteisėtai apskaičiavo ieškovės dempingo skirtumą ad valorem.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Komisija neteisingai taikė Pagrindinio reglamento 2 straipsnio 9 dalį ir 2 straipsnio 10 dalį, nes klaidingai atskaitė nepagrįstai taikytas sumas už mažų ritinių, padarytų iš didelių ritinių, kuriuos Schades Ltd. įsigijo iš ES gamintojų, pardavimą.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Komisija pažeidė Pagrindinio reglamento 2 straipsnio 1dalį, nes normaliąją vertę pagal Pagrindinio reglamento 2 straipsnio 3 dalį klaidingai apskaičiavo per dvi procedūras.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad apskaičiuodama žalos skirtumą Komisija pažeidė Pagrindinio reglamento 1 straipsnio 1 dalį, 3 straipsnio 1 dalį, 3 straipsnio 2 dalį, 3 straipsnio 3 dalį, 3 straipsnio 5 dalį, 3 straipsnio 6 dalį, 3 straipsnio 7 dalį ir 3 straipsnio 8 dalį, ES teismų ir PPO jurisprudenciją, ankstesnę Komisijos praktiką ir teisingo palyginimo bei vienodo požiūrio principus.

Ieškovė teigia, kad Komisija pažeidė Pagrindinio reglamento 1 straipsnio 1 dalį, 3 straipsnio 2 dalį, 3 straipsnio 3 dalį ir 3 straipsnio 6 dalį, nes į žalos skirtumo apskaičiavimą įtraukė mažų ritinių (produkto, kuris nėra nagrinėjamasis produktas) perpardavimą.

Ieškovė taip pat tvirtina, kad Komisija pažeidė Pagrindinio reglamento 3 straipsnio 1 dalį, 3 straipsnio 2 dalį, 3 straipsnio 3 dalį, 3 straipsnio 5 dalį, 3 straipsnio 6 dalį, 3 straipsnio 7 dalį ir 3 straipsnio 8 dalį, ES teismų ir PPO jurisprudenciją, ankstesnę Komisijos praktiką ir teisingo palyginimo bei vienodo požiūrio principus, nes siekdama apskaičiuoti žalos skirtumą pagal analogiją taikė Pagrindinio reglamento 2 straipsnio 9 dalį.

Galiausiai, ieškovė teigia, kad Komisija pažeidė Pagrindinio reglamento 3 straipsnio 2 dalį, 3 straipsnio 3 dalį ir 3 straipsnio 6 dalį, nes tinkamai neįvertino neigiamo priverstinio kainų mažinimo skirtumo poveikio, nustatyto nagrinėjamajam produktui.


(1)  2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (OL L 176, 2016, p. 21).