14.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 269/31


2017. június 20-án benyújtott kereset – Hansol Paper kontra Bizottság

(T-383/17. sz. ügy)

(2017/C 269/43)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Hansol Paper Co. Ltd (Szöul, Koreai Köztársaság) (képviselők: J.-F. Bellis, B. Servais és A. Tel ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a Koreai Köztársaságból származó egyes könnyű hőpapírok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló, 2017. május 2-i (EU) 2017/763 bizottsági végrehajtási rendeletet;

a Bizottságot kötelezze az eljárás költségeinek a viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes öt jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, arra alapított jogalap, hogy a Bizottság megsértette az alaprendelet (1) 2. cikkének (11) bekezdését és 17. cikkének (2) bekezdését, és jogellenesen számította ki a felperes dömpingkülönbözetét.

A felperes előadja, hogy a Bizottság az alaprendelet 17. cikke szerint mintavételt hajtott végre, azon tény ellenére, hogy azt tagadja, és így megsértette az alaprendelet 17. cikkének (2) bekezdését, mivel a felperes számra nem biztosította a lehetőséget a javasolt mintához fűzött észrevételei megtételére.

A felperes előadja továbbá, hogy a Bizottság tévesen és jogellenesen számította ki a felperes dömpingkülönbözetét, és így megsértette az alaprendelet 2. cikkének (11) bekezdését.

2.

A második, arra alapított jogalap, hogy a Bizottság megsértette a WTO dömpingellenes megállapodás 9. cikkének (3) bekezdését és az alaprendelet 9. cikke (4) bekezdésének második albekezdését, valamint a megfelelő ügyintézés alapelvét.

A felperes álláspontja szerint a Bizottság megsértette a WTO dömpingellenes megállapodás 9. cikkének (3) bekezdését és az alaprendelet 9. cikke (4) bekezdésének második albekezdését, mivel a kiszabott dömpingellenes vám meghaladja a vizsgálat során megállapított dömping mennyiségét.

A felperes előadja továbbá, hogy a Bizottság megsértette a megfelelő ügyintézés elvét, amennyiben tévesen és a tényleges CIF-érték helyett képzett CIF-érték használatával jogellenesen számította ki a felperes értékvámdömping-különbözetét.

3.

A harmadik, arra alapított jogalap, hogy a Bizottság tévesen alkalmazta az alaprendelet 2. cikkének (9) bekezdését és 2. cikkének (10) bekezdését, amennyiben jogellenes korrekciót alkalmazott a Schades Ltd. által uniós gyártóktól vett óriástekercsekből készített kis tekercsek értékesítésére.

4.

A negyedik, arra alapított jogalap, hogy a Bizottság megsértette alaprendelet 2. cikkének (1) bekezdését, amennyiben az alaprendelet 2. cikkének (3) bekezdése alapján két alkalommal is tévesen képezte a rendes értéket.

5.

Az ötödik, arra alapított jogalap, hogy Bizottság a kárkülönbözet kiszámításakor megsértette az alaprendelet 1. cikkének (1) bekezdését, 3. cikkének (1) bekezdését, 3. cikkének (2) bekezdését, 3. cikkének (3) bekezdését, 3. cikkének (5) bekezdését, 3. cikkének (6) bekezdését, 3. cikkének (7) bekezdését és 3. cikkének (8) bekezdését, az Európai Unió Bíróságának és a WTO ítélkezési gyakorlatát, a Bizottság múltbéli gyakorlatát és a tisztességes összehasonlítás és az egyenlő bánásmód elvét.

A felperes előadja, hogy a Bizottság megsértette az alaprendelet 1. cikkének (1) bekezdését, 3. cikkének (2) bekezdését, 3. cikkének (3) bekezdését és 3. cikkének (6) bekezdését, amennyiben a kárkülönbözet kiszámításakor beszámította a kis tekercsek (nem érintett termékek) viszonteladását.

A felperes előadja továbbá, hogy a Bizottság megsértette az alaprendelet 3. cikkének (1) bekezdését, 3. cikkének (2) bekezdését, 3. cikkének (3) bekezdését, 3. cikkének (5) bekezdését, 3. cikkének (6) bekezdését, 3. cikkének (7) bekezdését és 3. cikkének (8) bekezdését, az Európai Unió Bíróságának és a WTO ítélkezési gyakorlatát, a Bizottság múltbéli gyakorlatát és a tisztességes összehasonlítás és az egyenlő bánásmód elvét, amennyiben analógia útján az alaprendelet 2. cikkének (9) bekezdését alkalmazta a kárkülönbözet kiszámítása érdekében.

A felperes előadja végül, hogy a Bizottság megsértette az alaprendelet 3. cikkének (2) bekezdését, 3. cikkének (3) bekezdését és 3. cikkének (6) bekezdését, amennyiben nem értékelte megfelelően az érintett termék vonatkozásában megállapított negatív alákínálási különbözet hatását.


(1)  Az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2016. L 176., 21. o.).