31.7.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/47


2017 m. birželio 12 d. pareikštas ieškinys byloje KPN/Komisija

(Byla T-370/17)

(2017/C 249/64)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: KPN BV (Haga, Nyderlandai), atstovaujama advokatų P. van Ginneken ir G. Béquet

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2016 m. rugpjūčio 3 d. Europos Komisijos sprendimą C(2016) 5165 final, kuriuo koncentracija pripažinta suderinama su vidaus rinka ir EEE susitarimu pagal Tarybos reglamento Nr. 139/2004 6 straipsnio 2 dalį (byla M. 7978 – Vodafone/Liberty Global/Dutch JV);

grąžinti bylą Komisijai tolimesniam nagrinėjimui pagal Tarybos reglamento Nr. 139/2004 10 straipsnio 5 dalį;

priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas siejamas su tuo, kad Komisija padarė akivaizdžią klaidą, kai vertino turinio, susijusiu su sportu, rinką ir kad todėl Komisijos atlikta konkurencijos analizė nepagrįsta.

Ieškovė teigia, kad su sportu susijęs turinys nėra pakeičiamas ir turi esminės reikšmės abonentams. Anot ieškovės, dėl to su sportu susijęs turinys (ypač būtinas su sportu susijęs turinys) yra esminis TV tiekėjams, kurie nori konkuruoti, be kita ko, TV paslaugų rinkose.

Ieškovė taip pat tvirtina, kad prieidama prie kitokios išvados Komisija padarė akivaizdžią klaidą, kai vertino turinio, susijusio su sportu, rinkas. Anot ieškovės, šios rinkos apibrėžimo klaidos turi įtakos tolimesnei Komisijos analizei tame sprendime ir galiausiai Komisijos išvadoms leisti susijungti.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas siejamas su tuo, kad Komisija padarė akivaizdžią vertinimo klaidą, kiek tai susiję su suinteresuotumu neleisti į didmeninę tiekimo rinką ateiti Premium Pay TV Sports kanalams.

Ieškovė nurodo, kad prieš susijungimą Ziggo jau turėjo galimybių ir interesą neleisti į rinką ateiti būtinam turiniui iš konkurentų. Anot ieškovės, Komisija apie tai žinojo ir todėl susijungimas leidžia draudimą taikyti ir naujoms rinkoms, kaip antai fiksuotojo ir judriojo ryšio paslaugų paketų rinkoms.

Ieškovė dar teigia, kad Komisija klaidingai manė, jog turinio vartojimas mobiliuose prietaisuose yra nedidelis ir kad todėl šioms rinkoms susijungimas neturėtų poveikio. Be to, ieškovė tvirtina, kad Komisija klaidingai manė, jog fiksuotojo ir judriojo ryšio paslaugų paketų rinkos Nyderlanduose yra tik ankstyvajame savo plėtros etape.

Anot ieškovės, dėl šios priežasties Komisija padarė klaidingą išvadą, kad susijungimas neturėtų neigiamo poveikio, kiek tai susiję su neleidimu su sportu susijusiam turiniui patekti į fiksuotojo ir judriojo ryšio paslaugų paketų rinkas.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas siejamas su tuo, kad Komisija nemotyvavo, kodėl bendra įmonė nebūtų suinteresuota neleisti žemesnės grandies konkurentams patekti į būtino turinio rinkas.

Ieškovė teigia, kad Komisijos išvados, aptartos pirmesniuose pagrinduose, buvo nepakankamai motyvuotos.