24.7.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 239/64


2017 m. gegužės 31 d. pareikštas ieškinys byloje Cathay Pacific Airways/Komisija

(Byla T-343/17)

(2017/C 239/76)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Cathay Pacific Airways Ltd (Honkongas, Kinija), atstovaujama baristerių R. Kreisberger ir N. Grubeck, solisitoriaus M. Rees ir advokato E. Estellon

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2017 m. kovo 17 d. Komisijos sprendimo C(2017) 1742 final dėl bylos nagrinėjimo pagal SESV 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį bei Europos Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl oro transporto 8 straipsnį (AT.39258 – Oro kroviniai) 1 straipsnio 1–4 dalyse padarytas išvadas dėl pažeidimo, kiek jos susijusios su ieškove;

panaikinti ginčijamo sprendimo 3 straipsnį tiek, kiek jame ieškovei skiriama 57 120 000 eurų bauda, arba, subsidiariai, sumažinti šią baudą ir

priteisti iš Komisijos šiame procese ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi septyniais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas siejamas su tuo, kad Komisija padarė teisės ir (arba) faktinę klaidą, kiek tai susiję su ieškovės įtraukimu į ginčijamo sprendimo rezoliucinės dalies 1 straipsnio 1 ir 4 dalis ir išvada, kad ieškovė dalyvavo darant nurodomą vieną ir tęstinį pažeidimą, ir (arba) tuo, kad Komisija teisiniu požiūriu pakankamai to neįrodė.

Ieškovė teigia, kad nėra teisinio pagrindo konstatuoti, jog ir ji dalyvavo darant pažeidimus Europoje.

Ieškovė taip pat tvirtina, kad nėra jokio faktinio pagrindo konstatuoti, jog ir ji dalyvavo darant pažeidimus Europoje.

Be to, ieškovė nurodo, kad remdamasi naujais motyvais Komisija pažeidė jos teisę į gynybą.

Galiausiai ieškovė teigia, kad tai, jog Komisija neteisėtai įtraukė ją į 1 straipsnio 1–4 dalis, užkerta kelią Komisijos mėginimui įrodyti, jog ieškovė dalyvavo darant vieną tęstinį pažeidimą.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas siejamas su tuo, kad priimdama antrą sprendimą dėl ieškovės, kuriame jai inkriminuojami nauji pažeidimai, Komisija pažeidė Reglamento Nr. 1/2003 25 straipsnį, o taip pat teisinio tikrumo, teisingumo ir gero teisingumo vykdymo principus.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas siejamas su tuo, kad Komisija teisiniu požiūriu pakankamai neįrodė, jog ieškovė dalyvavo darant nurodomą vieną ir tęstinį pažeidimą.

Anot ieškovės, Komisija neišnagrinėjo ieškovės konkrečios situacijos ir nenustatė vieno ir tęstinio pažeidimo atskirų elementų ieškovės atžvilgiu.

Be to, ieškovė tvirtina, kad Komisija neįrodė bendro plano, kuriuo siekiama vieno tikslo.

Ieškovė dar nurodo, kad Komisija neįrodė, jog ieškovė dalyvavo darant vieną ir tęstinį pažeidimą ar turėjo ketinimų dalyvauti jį darant.

Galiausiai ieškovė teigia, kad nėra konstatuota, jog ji žinojo apie pažeidimą.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas siejamas su tuo, kad Komisija tinkamai nemotyvavo savo išvados, kad ieškovė dalyvavo darant nurodomą vieną ir tęstinį pažeidimą.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas siejamas su tuo, kad Komisija padarė klaidą, kai atsižvelgė į ieškovės veiklą trečiosios šalies jurisdikcijose, kaip į įrodymą, jog ji dalyvavo darant nurodomą vieną ir tęstinį pažeidimą, ir šiuo aspektu nepateikė motyvų.

Anot ieškovės, Komisija neįvykdė įrodinėjimo pareigos, kiek tai susiję su ieškovės veikla Honkonge ir (arba) tinkamai to nemotyvavo.

Ieškovė taip pat tvirtina, kad Komisija neįrodė, jog ieškovės veikla Honkonge siekiama antikonkurencinio tikslo.

Ieškovė dar nurodo, kad pagal Honkongo teisės aktus ji privalėjo pateikti kolektyvines paraiškas.

Galiausiai ieškovė teigia, kad buvo pažeisti tautų draugystės ir nesikišimo principai.

6.

Šeštasis ieškinio pagrindas siejamas su tuo, kad Komisija neturėjo kompetencijos taikyti SESV 101 straipsnio veiksmams, susijusiems su atvykstamaisiais skrydžiais, t. y. krovinių pervežimo oro transportu iš trečiųjų šalių į Europą paslaugomis.

7.

Septintasis ieškinio pagrindas siejamas su tuo, kad Komisija padarė teisės klaidą apskaičiuodama ieškovei skirtą baudą.