17.7.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 231/53


2017 m. gegužės 23 d. pareikštas ieškinys byloje Steifer/EESRK

(Byla T-331/17)

(2017/C 231/68)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Guy Steifer (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokato M.-A. Lucas

Atsakovas: Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK)

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2002 m. spalio 21 d. EESRK Personalo ir finansų departamento vadovo sprendimą, kuriuo atmestas 2002 m. spalio 2 d. ieškovo prašymas grąžinti nepadidintą jo teisių į pensiją Belgijoje, perkeltų į Bendrijos sistemą, dalį ir kartu priskaičiuoti galiojančias palūkanas;

panaikinti 2003 m. gruodžio 15 d. Sprendimu Nr. 360/03 A priimtą pranešimą dėl ieškovo ištarnauto laiko pensijos nustatymo tiek, kiek jame nesutikta ar nenumatyta grąžinti periodinius įsiskolinimus, atitinkančius jo senatvės pensiją, kuriuos Belgijos Karalystės nacionalinė pensijų tarnyba (Office national des pensions, OPN) pervedė į EESRK banko sąskaitą nuo 2004 m. sausio 1 d. dėl jo teisių į pensiją perkėlimo;

priteisti iš EESRK išmokėti ieškovui periodinių įsiskolinimų, kuriuos ONP sumokėjo Komitetui nuo 2004 m. sausio 1 d. dėl jo teisių į pensiją, kartu su delspinigiais, apskaičiuotais taikant ECB pagrindinėms refinansavimo operacijoms nustatytą palūkanų normą, padidintą dviem procentiniais punktais, sumą nuo dienos, kai turėjo būti pradėta grąžinti šiuos įsiskolinimus iki visiško atsiskaitymo;

priteisti iš EESRK kiekvieną mėnesį išmokėti ieškovui periodinių įsiskolinimų, kuriuos ONP dar perves į Komiteto banko sąskaitą, sumą;

priteisti iš EESRK bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi vieninteliu pagrindu, susijusiu su Europos Sąjungos nepagrįsto praturtėjimo draudimo principo, nuosavybės teisės ir Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalies, aiškinamos atsižvelgiant į ja siekiamus tikslus, pažeidimu, nes ginčijamuose sprendimuose nepripažinta ar nenumatyta ieškovo teisė į tos jo nacionalinės pensijos sumos dalies grąžinimą, kuria nebuvo prisidėta prie Europos Sąjungos pensijos sudarymo.