17.7.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 231/53


2017. május 23-án benyújtott kereset – Steifer kontra EGSZB

(T-331/17. sz. ügy)

(2017/C 231/68)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Guy Steifer (Brüsszel, Belgium) (képviselő: M.-A. Lucas ügyvéd)

Alperes: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az EGSZB személyzeti és pénzügyi igazgatója által 2002. október 21-én hozott, a felperes 2002. október 2-i arra irányuló kérelmét elutasító határozatot, hogy a hatályos kamatokkal növelten térítsék meg a közösségi rendszerbe átvitt belga nyugdíjjogosultságai nem jóváírt részét;

semmisítse meg a felperes öregségi nyugdíjjogosultságait megállapító, a 2003. december 15-i 360/03 A. sz. határozattal elfogadott véleményt annyiban, amennyiben az kizárta vagy nem rendelte el az Office national des pensions du Royaume de Belgique (a Belga Királyság nemzeti nyugdíjhivatala, ONP) által az EGSZB bankszámlájára 2004. január 1-jei hatállyal a nyugdíjjogosultságai átvitele címén átutalt, öregségi nyugdíjának megfelelő időszakos hátralék megtérítését;

kötelezze az EGSZB-t arra, hogy térítse meg az ONP által az EGSZB bankszámlájára 2004. január 1-jétől a nyugdíjjogosultságai átvitele címén átutalt időszakos hátralékának megtérítését, az EKB által a fő refinanszírozási műveleteire vonatkozóan megállapított, két százalékponttal növelt kamatlábbal – e megtérítés esedékességének időpontjától a teljes kifizetés időpontjáig – számított késedelmi kamattal együtt,

kötelezze az EGSZB-t, hogy havonta fizessen a felperesnek az ONP által a jövőben az EGBSZ számlájára utalandó, időszakos hátralékoknak megfelelő összeget;

az EGSZB-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes egyetlen jogalapra hivatkozik, amely az Európai Unió jogalap nélküli gazdagodása tilalma elvének, a tulajdonhoz való jognak és a személyzeti szabályzat céljaival összhangban értelmezett VII. melléklete 11. cikke (2) bekezdésének megsértésén alapul annyiban, amennyiben a megtámadott határozatok kizárták vagy nem biztosították a felperesnek az európai uniós nyugdíjának megállapításakor figyelembe nem vett nemzeti nyugdíja összegének megtérítéséhez való jogát.