17.7.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 231/52


2017. május 16-án benyújtott kereset – Ceobus és társai kontra Bizottság

(T-330/17. sz. ügy)

(2017/C 231/67)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Ceobus (Génicourt, Franciaország), Compagnie des transports voyageurs du Mantois interurbains – CTVMI (Mantes-la-Jolie, Franciaország), SA des Transports de St Quentin en Yvelines (Trappes, Franciaország), Les cars Perrier (Trappes), Tim Bus (Magny-en-Vexin, Franciaország), Transports Voyageurs du Mantois (TVM) (Mantes-la-Jolie) (képviselő: D. de Combles de Nayves ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

elsődlegesen, semmisítse meg az Île-de-France régióban tömegközlekedési szolgáltatásokkal foglalkozó vállalkozásoknak Franciaország által állítólag nyújtott támogatásokról szóló, 2017. február 2-i SA.26763 bizottsági határozatot, amennyiben az megállapítja, hogy az Île-de-France régió 1984-től 2008-ig alkalmazott támogatási programja olyan új támogatási programnak minősül, amelyet „jogellenesen hajtottak végre”;

másodlagosan, semmisítse meg az Île-de-France régióban tömegközlekedési szolgáltatásokkal foglalkozó vállalkozásoknak Franciaország által állítólag nyújtott támogatásokról szóló, 2017. február 2-i SA.26763 bizottsági határozatot, amennyiben az megállapítja, hogy az Île-de-France régió támogatási programjából eredő, 1994 májusa és 2008. november 25. közötti egyedi támogatások olyan új támogatásoknak minősülnek, amelyeket „jogellenesen hajtottak végre”.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek három jogalapra hivatkoznak.

1.

Az első kereseti kérelem keretében felhozott első jogalap az EUMSZ 108. cikk megsértésén, továbbá az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. július 13-i (EU) 2015/1589 tanácsi rendelet (HL 2015. L 248., 9. o.) (a továbbiakban: 2015/1589 rendelet) 1. cikke b) pontjának megsértésén, valamint az Európai Unió Bírósága által előzetes döntéshozatal iránti kérelem alapján hozott ítéletekhez kapcsolódó jogerő megsértésén alapul.

2.

A második kereseti kérelem keretében felhozott második jogalap a 2015/1589 rendelet 17. cikkének megsértésén alapul, amennyiben a Bizottság a jogvesztő határidőt megszakító intézkedésnek minősített egy olyan intézkedést, amely nem felelt meg az ilyen intézkedéskategóriaként történő minősítéshez e cikkben meghatározott szempontoknak.

3.

A második kereseti kérelem keretében felhozott harmadik jogalap az érintett harmadik felek eljárási jogainak megsértésén alapul, amennyiben a Bizottság az eljárást megindító határozatában úgy ítélte meg, hogy a jogvesztő határidőt nem a közigazgatási bíróságok előtti keresetindítás, hanem a Bizottság 2008. november 25-én kelt első információkérése szakította meg.