31.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 249/30


Tožba, vložena 15. maja 2017 – Optile/Komisija

(Zadeva T-309/17)

(2017/C 249/46)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Organisation professionnelle des transports d’Ile de France (Optile) (Pariz, Francija) (zastopnika: F. Thiriez in M. Dangibeaud, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

za delno ničen razglasi člen 1 Sklepa Evropske komisije SA.26763 z dne 2. februarja 2017 o domnevni pomoči, ki jo je regija Ile-de-France dodelila podjetjem za javni prevoz sistemu, vendar le v delu, v katerem je ugotovljeno, da je sistem pomoči, ki ga je regija Ile-de-France vzpostavila od leta 1979 do leta 2008, nov sistem pomoči, ki je bil „izveden nezakonito“;

podredno, za delno ničen razglasi člen 1 Sklepa Evropske komisije SA.26763 z dne 2. februarja 2017 o domnevni pomoči, ki jo je regija Ile-de-France dodelila podjetjem za javni prevoz sistemu, in sicer v delu, v katerem je ugotovljeno, da je bil sistem pomoči „nezakonito izveden“ med majem 1994 in 25. decembrom 2008.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga.

1.

S prvim tožbenim razlogom se zatrjuje, da je bilo s Sklepom Evropske komisije z dne 2. februarja 2017 o sistemu pomoči SA.267632014/C (ex 2012/NN), ki ga je Francija izvedla v korist podjetij iz regije Ile-de-France, ki se ukvarjajo z avtobusnim prevozom (C (2017) 439 final; v nadaljevanju: izpodbijani sklep), ugotovljeno, da je bil preučeni sistem nov sistem pomoči. V zvezi s tem tožeča stranka podaja te očitke:

kršitev člena 1(b)(i) Uredbe Sveta (EU) 2015/1589 z dne 13. julija 2015 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL 2015, L 248, str. 9) (v nadaljevanju: Uredba št. 2015/1589), in sicer ker pravna podlaga zadevnega sistema izvira iz časa pred Rimsko pogodbo;

nezadostna obrazložitev člena 1(b)(v) Uredbe št. 2015/158;

napačna ugotovitev dejanskega stanja in nepravilna uporaba prava glede upoštevanega datuma liberalizacije trga.

2.

Z drugim tožbenim razlogom se zatrjuje, da je v izpodbijanem sklepu ugotovljeno, da gre v obdobju od leta 1994 do 1998 za nov sistem pomoči. V tem okviru tožeča stranka zatrjuje:

kršitev procesnih pravic strank ter načel pravne varnosti in legitimnega pričakovanja, in sicer ker je Komisija obseg svoje preiskave razširila čez okvir, določen s sklepom o začetku;

kršitev člena 17 Uredbe št. 2015/1589, in sicer ker je Komisija ugotovila, da se je s predlogom za razveljavitev, ki ga je vložila fizična oseba, pretrgalo zastaranje.