17.7.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 231/47


2017. május 17-én benyújtott kereset – Red Bull kontra EUIPO (Két különböző színű mezőből álló paralelogramma ábrázolása)

(T-305/17. sz. ügy)

(2017/C 231/60)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Red Bull GmbH (Fuchsl am See, Austria) (képviselők: A. Renck és S. Petivlasova ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: európai uniós ábrás védjegy (Két különböző színű mezőből álló paralelogramma ábrázolása) – 14 326 508. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2017. január 26-án hozott határozata (R 2582/2015-1. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok

A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése;

a 207/2009 rendelet 7. cikke (3) bekezdésének megsértése.