17.7.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 231/41


Beroep ingesteld op 16 mei 2017 — Région Île-de-France/Commissie

(Zaak T-292/17)

(2017/C 231/51)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Région Île-de-France (Parijs, Frankrijk) (vertegenwoordiger: J.-P. Hordies, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:

nietigverklaring van het besluit van de Europese Commissie van 2 februari 2017 betreffende de steunregeling SA.26763 2014/C die Frankrijk tot uitvoering heeft gebracht ten behoeve van de ondernemingen voor vervoer per bus in de regio Île-de-France, voor zover die regeling daarin als staatssteun is aangemerkt;

de Commissie te verwijzen in alle kosten van de instantie.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep voert de verzoekende partij twee middelen aan.

1.

Eerste middel, ontleend aan de weigering van de Commissie om steunregeling van de regio als bestaan steun aan te merken.

2.

Tweede middel, ontleend aan ontoereikende motivering van het bestreden besluit. Dit middel bestaat uit twee onderdelen:

eerste onderdeel: ontoereikende motivering ter zake van het selectiviteitscriterium;

tweede onderdeel: ontoereikende motivering ter zake van het criterium van een ongeoorloofd economisch voordeel.