17.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 231/41


Žaloba podaná dne 16. května 2017 – Région Île de France v. Komise

(Věc T-292/17)

(2017/C 231/51)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Région Île-de-France (Paříž, Francie) (zástupce: J. P. Hordies, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Evropské komise ze dne 2. února 2017 (SA.26763 – (2014/C)-), o režimu podpory poskytované Francií ve prospěch dopravních autobusových podniků v Région Île-de-France v rozsahu, v němž Komise kvalifikovala tento režim jako státní podporu a

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce dva žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z odmítnutí Komise kvalifikovat stávající podporu jako režim podpory regionu.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z neodůvodnění napadeného rozhodnutí. Tento důvod se dělí na dvě části:

První část vycházející z neodůvodnění kritéria selektivity.

Druhá část vycházející z neodůvodnění kritéria neoprávněného hospodářského prospěchu.