17.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 231/41


Tožba, vložena 16. maja 2017 – Transdev in drugi/Komisija

(Zadeva T-291/17)

(2017/C 231/50)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Transdev (Issy-les-Moulineaux, Francija), Transdev Ile de France (Issy-les-Moulineaux), Transports rapides automobiles (TRA) (Villepinte, Francija) (zastopnik: F. Salat-Baroux, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeče stranke Splošnemu sodišču predlagajo, naj:

Sklep Evropske komisije z dne 2. februarja 2017 o shemah pomoči SA.267632014/C (ex 2012/NN), ki jih je Francija izvajala v korist avtobusnih podjetij v regiji Île-de-France, delno razglasi za ničen, ker je v njegovem členu 1 določeno, da se je regionalna shema pomoči izvajala „nezakonito“, čeprav je šlo za obstoječo shemo pomoči;

podredno, Sklep Evropske komisije z dne 2. februarja 2017 o shemah pomoči SA.267632014/C (ex 2012/NN), ki jih je Francija izvajala v korist avtobusnih podjetij v regiji Île-de-France, delno razglasi za ničen, ker je v njegovem členu 1 določeno, da se je regionalna shema pomoči izvajala nezakonito v obdobju pred 25. novembrom 1998;

Evropski komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke v utemeljitev tožbe navajajo dva tožbena razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog: primarno, zadevna regionalna shema pomoči se ni izvajala nezakonito, saj zanjo ni veljala obveznost predhodne priglasitve. Regionalna shema pomoči je namreč obstoječa shema pomoči v smislu člena 108(1) PDEU ter določb člena 1(b) in poglavja VI Uredbe Sveta (EU) 2015/1589 z dne 13. julija 2015 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL 2015, L 248, str. 9) (v nadaljevanju: Uredba št. 2015/1589). V skladu s pravili, ki se uporabljajo za obstoječe sheme pomoči, njihovo izvajanje ni nezakonito, ker Komisija lahko po potrebi samo predpiše ukrepe, koristne za njihov prihodnji razvoj ali odpravo.

2.

Drugi tožbeni razlog: podredno, če regionalna shema pomoči ne pomeni obstoječe sheme pomoči. Po mnenju tožečih strank je Komisija izpodbijani sklep sprejela nezakonito, s tem ko je menila, da je bil desetletni zastaralni rok prekinjen s tožbo, ki jo je Syndicat autonome des transporteurs de voyageurs (v nadaljevanju: SATV) pri nacionalnem sodišču vložil leta 2004. Člen 17 Uredbe št. 2015/1589 namreč določa, da se desetletni zastaralni rok prekine samo z ukrepom, ki ga sprejeme Komisija ali država članica na zahtevo Komisije. Tožeče stranke navajajo, da to, da je SATV vložil tožbo pri nacionalnem sodišču, ne pomeni ukrepa, s katerim se prekine zastaralni rok v smislu te določbe.