3.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 213/35


Žaloba podaná dne 8. května 2017 – Ogrodnik v. EUIPO – Aviario Tropical (Tropical)

(Věc T-276/17)

(2017/C 213/48)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Tadeusz Ogrodnik (Chorzów, Polsko) (zástupci: A. von Mühlendahl, H. Hartwig, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Aviario Tropical, SA (Loures, Portugalsko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitel sporné ochranné známky: Žalobce

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie obsahující slovní prvek „Tropical“ – Ochranná známka Evropské unie č. 3 435 773

Řízení před EUIPO: Řízení o prohlášení neplatnosti

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 14. února 2017, ve věci R 2125/2016-1

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

zamítnul odvolání předložené společností Aviario Tropical, SA proti rozhodnutí zrušovacího oddělení žalovaného ze dne 15. července 2013 ve věci 6029 C;

uložil EUIPO a společnosti Aviario Tropical, SA v případě, že vstoupí do řízení jako vedlejší účastnice, náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 53 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.