26.6.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 202/24


Tožba, vložena 19. aprila 2017 – Adapta Color/EUIPO – Coatings Foreign IP (Rustproof System ADAPTA)

(Zadeva T-226/17)

(2017/C 202/39)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Adapta Color, SL (Peñiscola, Španija) (zastopniki: G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal in E. Armero Lavie, odvetniki)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Coatings Foreign IP Co. LLC (Wilmington, Delaware, Združene države)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Evropske unije, ki vsebuje besedne elemente „Rustproof System ADAPTA“ – Znamka Evropske unije št. 9 905 548

Postopek pred EUIPO: postopek za ugotovitev ničnosti

Izpodbijana odločba: odločba petega odbora za pritožbe EUIPO z dne 6. februarja 2017 v zadevi R 2408/2015-5

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

tej tožbi v celoti ugodi;

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO in, če je to primerno, drugi stranki postopka, naloži plačilo stroškov, vključno s stroški postopka za ugotovitev ničnosti in postopka pred odborom za pritožbe EUIPO.

Navajana tožbena razloga

Tožbena razloga in bistvene trditve so enaki kot tisti, ki so navedeni v zadevi T-223/17.