26.6.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 202/24


Tužba podnesena 19. travnja 2017. – Adapta Color protiv EUIPO-a – Coatings Foreign IP (Rustproof System ADAPTA)

(Predmet T-226/17)

(2017/C 202/39)

Jezik na kojem je tužba podnesena: španjolski

Stranke

Tužitelj: Adapta Color, SL (Peñiscola, Španjolska) (zastupnici: G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal i E. Armero Lavie, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Coatings Foreign IP Co. LLC (Wilmington, Delaware, Sjedinjene Američke Države)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog žiga: tužitelj

Predmetni sporni žig: verbalni žig Europske unije „Rustproof System ADAPTA” – žig Europske unije br. 9 905 548

Postupak pred EUIPO-om: postupak proglašavanja žiga ništavim

Pobijana odluka: odluka petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 06/02/2017 u predmetu R 2408/2015-5

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

prihvati tužbu u cijelosti;

poništi pobijanu odluku;

naloži tuženiku i, ovisno o slučaju, intervenijentu snošenje troškova ovog postupka i troškova postupka proglašavanja žiga ništavim i žalbe pred EUIPO-om.

Tužbeni razlozi

Razlozi i glavni argumenti istovjetni su onima navedenima u predmetu T-223/17.