26.6.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 202/23


Beroep ingesteld op 19 april 2017 — Adapta Color/EUIPO — Coatings Foreign IP (Bio proof ADAPTA)

(Zaak T-225/17)

(2017/C 202/38)

Taal van het verzoekschrift: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Adapta Color, SL (Peñiscola, Spanje) (vertegenwoordigers: G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal en E. Armero Lavie, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Coatings Foreign IP Co. LLC (Wilmington, Delaware, Verenigde Staten)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Houder van het betrokken merk: verzoekende partij

Betrokken merk: Uniebeeldmerk met de woordelementen „Bio proof ADAPTA” — Uniemerk nr. 4 582 599

Procedure voor het EUIPO: nietigheidsprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 6 februari 2017 in zaak R 311/2016-5

Conclusies

toewijzing van het onderhavige beroep in zijn geheel;

vernietiging van de bestreden beslissing;

verwijzing van verwerende partij en, in voorkomend geval, van interveniënte in de kosten van de onderhavige procedure en de kosten van de nietigheids- en beroepsprocedure bij het EUIPO.

Aangevoerde middelen

De middelen en voornaamste argumenten zijn die welke reeds zijn aangevoerd in zaak T-223/17.