26.6.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 202/21


Tužba podnesena 18. travnja 2017. – Adapta Color protiv EUIPO-a – Coatings Foreign IP (ADAPTA POWDER COATINGS)

(Predmet T-223/17)

(2017/C 202/36)

Jezik na kojem je tužba podnesena: španjolski

Stranke

Tužitelj: Adapta Color, SL (Peñiscola, Španjolska) (zastupnici: G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal i E. Armero Lavie, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Coatings Foreign IP Co. LLC (Wilmington, Delaware, Sjedinjene Američke Države)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog žiga: tužitelj

Predmetni sporni žig: figurativni žig Europske unije s verbalnim elementima „ADAPTA POWDER COATINGS” – žig Europske unije br. 3 383 015

Postupak pred EUIPO-om: postupak proglašavanja žiga ništavim

Pobijana odluka: odluka petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 06/02/2017 u predmetu R 2522/2015-5

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

prihvati tužbu u cijelosti;

poništi pobijanu odluku;

naloži tuženiku i, ovisno o slučaju, intervenijentu snošenje troškova ovog postupka i troškova postupka proglašavanja žiga ništavim i žalbe pred EUIPO-om.

Tužbeni razlozi

povreda članka 7. stavka 1. točaka (b) i (c), članka 7. stavka 3., članka 52. stavka 1. točke (a) te članaka 75. i 76. Uredbe br. 207/2009;

povreda temeljnih i postupovnih načela poput tereta dokazivanja, obrazlaganja odluke, prava na obranu i prava na saslušanje, načela pravne sigurnosti, jednakog postupanja i dobre uprave.