26.6.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 202/20


2017 m. balandžio 3 d. pareikštas ieškinys byloje FVE Holýšov I ir kt./Komisija

(Byla T-217/17)

(2017/C 202/35)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovai: FVE Holýšov I s. r. o. (Praha, Čekijos Respublika) ir kiti 27 ieškovai, atstovaujami advokatų A. Reuter, H. Wendt, C. Bürger, T. Christner, W. Schumacher, A. Compes ir T. Herbold

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovai Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2016 m. lapkričio 28 d. atsakovės sprendimą C(2016) 7827 final – Valstybės pagalba SA.40171 (2015/NN) (1) – dėl elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių skatinimo Čekijos Respublikoje ir

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdami ieškinį ieškovai remiasi septyniais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad savo 2004 m. liepos mėn. atitinkamoms pramonės šakų asociacijoms adresuotame rašte atsakovė jau buvo nusprendusi, jog Čekijos Respublikos atsinaujinančios energijos skatinimo sistema nėra valstybės pagalba, ir tuo, kad teisiškai atsakovė yra įpareigota laikytis šio sprendimo, kurio ji neatšaukė ir neturi teisės atšaukti.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas ieškovų teisėtų lūkesčių ir teisinio tikrumo pažeidimu.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad atitinkama Čekijos skatinimo sistema nėra valstybės pagalba.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad ginčijamu sprendimu Čekijos Respublika yra verčiama įgyvendinti visaapimantį peržiūros mechanizmą, kuris pažeidžia ieškovų teisėtus lūkesčius dėl sistemos patikimumo.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad ginčijamame sprendime padaryta fakto klaidų, nes jame numatyta tinklų operatorių pareiga perkelti atsinaujinančios energijos sąnaudas elektros energijos vartotojams. Čekijos teisėje jokios tokios pareigos nebuvo.

6.

Šeštasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad ginčijamu sprendimu pažeidžiama ES sutarties 5 straipsnio 1 dalis (kompetencijos ribojimas, vykdomas kompetencijos suteikimo principu).

7.

Septintasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad ginčijamame sprendime remiamasi akivaizdžia vertinimo klaida.


(1)  OL C 69, 2017, p. 2.