8.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 144/58


Tožba, vložena 13. marca 2017 – Sequel Naturals/EUIPO – Fernandes (VeGa one)

(Zadeva T-176/17)

(2017/C 144/78)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Sequel Naturals ULC (Port Coquilam, Britanska Kolumbija, Kanada) (zastopnik: H. Lindström, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Carlos Fernandes (Gross Umstadt, Nemčija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Unije, ki vsebuje besedna elementa „VeGa one“ – zahteva za registracijo št. 12 649 612

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba prvega odbora EUIPO za pritožbe z dne 9. januarja 2017 v zadevi R 2466/2015-1

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.