8.5.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 144/58


2017. március 13-án benyújtott kereset – Sequel Naturals kontra EUIPO – Fernandes (VeGa one)

(T-176/17. sz. ügy)

(2017/C 144/78)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Sequel Naturals ULC (Port Coquilam, Brit Kolumbia, Kanada) (képviselő: H. Lindström ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Carlos Fernandes (Gross-Umstadt, Németország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes

A vitatott védjegy: VeGa one szóelemet magában foglaló európai uniós ábrás védjegy – 12 649 612. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2017. január 9-én hozott határozata (R 2466/2015-1. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdés b) pontjának megsértése.