8.5.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 144/58


Sag anlagt den 13. marts 2017 — Sequel Naturals mod EUIPO — Fernandes (VeGa one)

(Sag T-176/17)

(2017/C 144/78)

Stævningen er affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: Sequel Naturals ULC (Port Coquilam, British Columbia, Canada) (ved advokat H. Lindström)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Carlos Fernandes (Gross-Umstadt, Tyskland)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Ansøger om det omtvistede varemærke: Sequel Naturals ULC

Det omtvistede varemærke: Et EU-figurmærke, der indeholder ordbestanddelene »VeGa one« — registreringsansøgning nr. 12 649 612

Sagen for EUIPO: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 9. januar 2017 af Første Appelkammer ved EUIPO (sag R 2466/2015-1)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

EUIPO tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.