22.5.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 161/30


2017 m. kovo 20 d. pareikštas ieškinys byloje RW/Komisija

(Byla T-170/17)

(2017/C 161/43)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: RW, atstovaujamas advokatų S. Orlandi ir T. Martin

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti, kad 2017 m. kovo 2 d. sprendimas, kuriuo ieškovas automatiškai yra išleidžiamas į pensiją nuo 2017 m. birželio 1 d., yra panaikinamas;

priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su akivaizdžiu Pareigūnų tarnybos nuostatų 47 ir 52 straipsnių pažeidimu, nes ginčijamo sprendimo priėmimo metu ieškovas dar nebuvo sulaukęs amžiaus, nuo kurio automatiškai išleidžiama į pensiją.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su Pareigūnų tarnybos nuostatų 42c straipsnio taikymo srities nepaisymu, nes atsakovė nusprendė, kad ši nuostata taikoma pareigūnams, kurie, nors ir sulaukė pensinio amžiaus (t. y. jie gali prašyti anksčiau laiko išeiti į pensiją nesumažinant jų pensijos dydžio), tačiau dar nesulaukė amžiaus, pagal kurį Paskyrimų tarnyba privalo juos (automatiškai) išleisti į pensiją.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su pareigos motyvuoti pažeidimu, nes atsakovė nepateikė jokios pakankamos nuorodos, kuri leistų ieškovui ar Bendrajam Teismui patikrinti tvirtinimo, kad atsakovė išsamiai išnagrinėjo kitų Komisijos skyrių poreikius ir tuo remdamasi padarė išvadą, jog nauja darbo vieta viename iš šių skyrių, atitinkanti turimus ieškovo įgūdžius, negali būti svarstoma, pagrįstumą.