22.5.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 161/30


2017. március 20-án benyújtott kereset – RW kontra Bizottság

(T-170/17. sz. ügy)

(2017/C 161/43)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: RW (képviselők: S. Orlandi és T. Martin ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék a következőképpen határozzon:

megsemmisíti a felperest 2017. június 1-jei hatállyal hivatalból nyugdíjazó 2017. március 2-i határozatot;

az Európai Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes három jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap a személyzeti szabályzat 47. és 52. cikkének nyilvánvaló megsértésén alapul, mivel a felperes a megtámadott határozat meghozatalakor még nem érte el a hivatalból történő nyugdíjazás korhatárát.

2.

A második jogalap a személyzeti szabályzat 42c. cikke hatályának megsértésén alapul, mivel az alperes úgy vélte, hogy e rendelkezés alkalmazandó azon tisztviselőkre, akik noha elérték a nyugdíjkorhatárt (azaz nyugdíjjogosultságaik csökkentése nélkül kérhetik nyugdíjazásukat), ám még nem töltötték be azt az életkort, amikor a kinevezésre jogosult hatóságnak (hivatalból) nyugdíjaznia kell őket.

3.

A harmadik jogalap az indokolási kötelezettség megsértésén alapul, mivel az alperes nem adott semmilyen olyan elégséges jelzést, amely lehetővé tette volna a felperes vagy a Törvényszék számára azon állítás megalapozottságának ellenőrzését, amely szerint az alperes messzemenően elemezte a Bizottság egyéb szervezeti egységeinek szükségleteit, amely alapján arra a következtetésre jutott, hogy a felperes meglévő képességeinek megfelelő új munkakörbe való beosztás e szervezeti egységek valamelyikében elképzelhetetlen.