22.5.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 161/30


Tužba podnesena 20. ožujka 2017. – RW protiv Komisije

(Predmet T-170/17)

(2017/C 161/43)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: RW (zastupnici: S. Orlandi i T. Martin, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

proglasi i presudi da se

poništava odluka od 2. ožujka 2017. o automatskom umirovljenju tužitelja s učinkom od 1. lipnja 2017. i

nalaže Europskoj komisiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe tri tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog temelji se na očitoj povredi članaka 47. i 52. Pravilnika o osoblju jer tužitelj još nije navršio dob za automatsko umirovljenje u trenutku donošenja pobijane odluke.

2.

Drugi tužbeni razlog temelji se na povredi područja primjene članka 42.c Pravilnika o osoblju s obzirom na to da je tuženik smatrao da je ta odredba bila primjenjiva na dužnosnike koji, iako su navršili dob za umirovljenje (odnosno dob kada mogu zatražiti svoj odlazak u mirovinu bez umanjenja njihovih mirovinskih prava), ipak još nisu navršili dob u kojoj ih je tijelo za imenovanje dužno (automatski) umiroviti.

3.

Treći tužbeni razlog temelji se na povredi obveze obrazlaganja s obzirom na to da tuženik nije pružio dostatne naznake koje bi tužitelju ili Općem sudu omogućile nadzor osnovanosti tvrdnje da je provedena temeljita analiza potreba drugih Komisijinih službi, nakon čega je zaključeno da nije moguć nov raspored u jednu od tih službi, a koji bi odgovarao postojećim tužiteljevim sposobnostima.