13.11.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 382/45


Tožba, vložena 30. septembra 2017 – FV/Svet

(Zadeva T-153/17)

(2017/C 382/56)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: FV (zastopnik: S. Pappas, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi ocenjevalna poročila za leti 2014 in 2015, ki sta bili dokončno sprejeti 5. decembra 2016, za nični;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge, ker v bistvu meni, da je bila pri ocenjevalnih poročilih za leti 2014 in 2015, ki jih je Svet Evropske unije sprejel v zvezi z njo, storjena očitna napaka pri presoji, da nista dovolj obrazloženi in da je bila kršena dolžnost skrbnega ravnanja.